Home > Je relatie boeiend houden > Sterft de romantische liefde een natuurlijke dood in een langdurige relatie? pointer Je bent hier

Sterft romantische liefde een natuurlijke dood in een langdurige relatie?

" One should always be in love. That is the reason one should never marry." Oscar Wilde.

Kan romantische liefde (met intensiteit, engagement, en seksuele interesse) blijven bestaan in langdurige relaties?

Belangrijke en verontrustende vraag, temeer omdat romantiek toch net wordt gezien als dé reden om te gaan samenwonen/huwen. En als de romantiek verdwijnt is dat ineens een reden om uit elkaar te gaan.

In brede kringen wordt aangenomen dat romantiek doorheen de tijd verdwijnt, en dat er na een aantal jaren samenleven hoogstens nog een warme nagloei van 'kameraadschappelijke liefde' overblijft. Dat wat dus als een noodzakelijke voorwaarde wordt gezien voor een relatie, blijkt na een zekere tijd een onvermijdelijke dood beschoren te zijn.

En daar blijft het niet bij. Sommigen zien zo'n romantische liefde zelfs als inefficiënt, als kostelijk. Het zou de betrokkenen kunnen afhouden van hun belangrijkste verplichtingen zoals kinderen opvoeden, werken en activiteiten in de gemeenschap.

In dit artikel gaan we op onderzoek uit. We starten met een korte bespreking van enkele indelingen in de liefde.

Soorten liefde: enkele indelingen

 1. De gepassioneerde versus de kameraadschappelijke liefde (de traditionele psychologische visie)

 • De gepassioneerde liefde is een toestand van intens verlangen om met die andere samen te zijn, men is verliefd, 'verdwaasd zelfs', een onvrijwillige cognitieve en emotionele staat van intens romantisch verlangen naar die andere; het overvalt je. Deze vorm van liefde impliceert een obsessief element, gekenmerkt door intrusief denken, onzekerheid en stemmingswisselingen. "Soms voel ik me alsof ik mijn gedachten niet kan controleren; die zijn obsessief bij mijn partner". "Ik kan me moeilijk concentreren op mijn werk, mijn gedachten zijn steeds bij mijn partner."
 • De kameraadschappelijke liefde daarentegen is minder intens, en combineert gehechtheid, engagement en intimiteit. Je kan het definiëren als de affectie en tederheid die we voelen voor diegenen met wie onze levens diepgaand verstrengeld zijn. het verwijst naar vriendschap, vlot lopende kameraadschap, het delen van gemeenschappelijke interesses en activiteiten, maar het impliceert niet noodzakelijk seksueel verlangen en aantrekking.
 • Een wijd verbreide visie is dat er zich mettertijd een lineaire overgang voordoet van gepassioneerde liefde naar kameraadschappelijke liefde.

Dit artikel bestaat uit verschillende delen: Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

Bron: Zie deel 5 onderaan

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.