Home > Traumaverwerking > De grootte van de hippocampus pointer Je bent hier

Het Groningse PET onderzoek (2)

Wat gebeurt er in de hersenen van mensen met DIS, als je die blootstelt aan herinneringen aan iets dat ze zelf hebben meegemaakt.

Als je luistert naar een verhaal over iets dat je hebt meegemaakt, dan herinner je je iets. Dat gebeurt in bepaalde delen van de hersenen, die zijn dus actief, daar gaat dan meer bloed naar toe, en dat wordt zichtbaar als je in dat bloed een stof hebt die met behulp van röntgenstralen aangetoond kan worden (PET).

Aan het onderzoek namen mensen deel die al langer in therapie waren, omdat zij in staat zouden zijn op verzoek te switchen tussen hun deelpersoonlijkheden (deelidentiteiten of alters: zie dissociatie).

Het is van groot belang dat het gaat om eigen ervaringen, immers uit onderzoek bekend is dat slechts dan directe fysiologische reacties worden opgeroepen. Bovendien is het ons idee dat alleen traumatische ervaringen die je zelf ondergaat de boven beschreven splitsing met zekerheid kunnen veroorzaken, en niet dat je alleen van horen zeggen weet of iets dat je je slechts inbeeldt.

De resultaten, ook weer kort samengevat:
** Er werden alleen significante gegevens gevonden in de situatie waarin de EP luisterde naar het emotionele verhaal.
** Bloeddruk, hartfrequentie en alle subjectieve ervaringen waren slechts in die situatie dusdanig dat er sprake was van significantie.

Bij de analyse van de PET data vonden we iets dergelijks.
Voor de ANP bleek dat er geen verhoogde of verlaagde activiteit in de hersenen was te meten, niet bij het luisteren naar de neutrale en niet bij het luisteren naar de emotionele tekst.
Dat betekent dus dat de ANP geen herinnering had aan de voor de EP traumatische ervaring.
Een bewijs voor de amnesie. "Die herinnering is niet van mij."
Bij de EP echter gebeurde er iets anders: op diverse plaatsen in de hersenen was er sprake van verhoogde activiteit. En dat bleken gebieden te zijn die te maken hebben met de emoties en de sensorimotorische aspecten van de traumatische ervaring. Bovendien bleek dat er ook gebieden waren die een verlaagde activiteit vertoonden. En dat waren gebieden die met cognitie te maken hebben, dus met zeg maar het verhaal, de feitelijke aspecten (los van de emoties) van de traumatische ervaring.

Het verhaal en de emoties dus gescheiden
van elkaar, en de EP heeft geen toegang tot het verhaal, alleen maar tot de emoties. Iedereen zal dit herkennen uit eigen ervaring.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.