Home > Traumaverwerking > Over dissociatie pointer Je bent hier

Meer over dissociatie

Normaal vormt een persoonlijkheid één geheel. Alle delen (gevoelens, gedachten, handelingen, fantasieën) van de persoonlijkheid hangen samen en werken samen en zijn dus geïntegreerd. We spreken soms ook van subpersoonlijkheden, die allemaal geÏntegreerd zijn. Zo kan je verschillende rollen vervullen (moeder, vrouw, dochter, werkneemster, baas, sportvrouw, vriending, enz).

Traumatische ervaringen kunnen dat drastisch veranderen. Deze zijn immers overweldigend, maken angstig en machteloos, en kunnen daardoor niet zomaar een plaats krijgen of verwerkt worden (door onze hersenen). Daarom bestaat er kans dat er zich een splitsing voordoet. Er zijn verschillende niveaus van splitsing. We spreken van primaire, secundaire en tertiaire dissociatie.

Primaire dissociatie

Hier treedt dus een enkelvoudige splitsing op: er is één ANP (Apparent Normal Person) en één EP (Emotional Person). De eerste omvat alles wat het dagelijkse leven regelen, de tweede bevat de herinnering aan de traumatische gebeurtenis en de copingstrategie waarmee de persoon er probeert mee om te gaan.

Er zijn 4 universele copingstrategieën:
 • fight: vechten
 • flight: vluchten
 • freezing: bevriezen (doodstil blijven liggen, zitten)
 • submission: onderwerpen.


Bij primaire dissociatie kunnen al deze overlevingsmechanismen optreden, maar ook enkele ervan, steeds uitgevoerd door die ene EP. Dit is de situatie zoals die bij een "eenvoudige" posttraumatische stress stoornis (PTSS) voorkomt.

dissociatie primaire

 

Secundaire en tertiaire dissociatie

Dit zijn ernstige vormen van dissociatie. Als er vaker traumatische ervaringen ondergaan worden treedt een verdere splitsing op, de secundaire dissociatie. Bij secundaire dissociatie blijf je één ANP en verschillende EP's.

dissociatie secundaire dissociatie tertiaire

 

Indien er nog meer en/of ernstiger trauma's (chronisch trauma) volgen kan er sprake gaan zijn van tertiaire dissociatie: naast de meerdere EP's ontstaan ook meerdere ANP’s. Dit is het geval bij de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Bron: Mandala vzw

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.