Vergeet de 'misery myth': ouderen zijn net gelukkiger.

Volgens Laura Carstensen, een top expert over ouder worden, mogen we op grey miserypensioengaan op 65 herbekijken. Er zijn weinig goede redenen om alzo vroeg te stoppen met werken. Werk geeft structuur en zin aan je leven. Natuurlijk kan je vanaf een bepaalde leeftijd kiezen voor deeltijds werk. Katholieke nonnen zouden tot 6 jaar langer leven dan andere vrouwen, nonnen gaan immers niet op pensioen. O ok op hun doodsbed hebben ze nog een doel. Ze hebben een rijk leven.

Vaak wordt er negatief gedacht over ouderen, dat ze eenzaam zijn, down en depressief, maar onderzoek toont aan dat het net andersom is. Natuurlijk kan er zich een achtergang voordoen, en die moet je ernstig nemen, maar deze achteruitgang zet zich niet door op elk levensdomein.

Er is een groot potentieel bij ouderen, er is een stijgend aantal rijpe, emotioneel stabiele burgers die duidelijk zien wat telt in het leven.

Is ouder worden alleen een kwestie van geschikte genen en geluk?

We hebben veel meer invloed op onze seniortijd dan we wel denken. Opleiding en voldoende inkomsten zijn beide eersterangs voorspellers op levenskwaliteit na je 65ste. En opleiding (inclusief opvoeding) zou wel eens de belangrijkste factor kunnen zijn. Veel hoog opgeleide senioren tonen géén achteruitgang in hun functioneren tot midden 80. Ze rijden auto, dansen, doen aan sport, reizen, ... Terwijl laag opgeleide mensen geleidelijk achteruitgaan tussen hun 30 en 80 ste levensjaar.

Wat zou je dan zoal kunnen doen om op oudere leeftijd 'in goede doen' te blijven?

Een belangrijke uitdaging is steeds nieuwe dingen aanleren. Je zou een taal kunnen leren, een isntrument leren bespelen, een ander beroep deeltijds uitoefenen, ... Kruiswoordraadsels zijn niet echt de beste keuze, omdat je je dan baseert op bestaande kennis uit je geheugen. Nieuwe dingen leren verhoogt je veerkracht!

En hoe belangrijk zijn je fysieke activiteiten?

Overgewicht en inactiviteit zijn beide 'killers'. Een half uur per dag aan fysieke activiteit is een goeie keuze, maar ook 10 minuten kan al helpen. Ook senioren die bedlegerig zijn, profiteren van dagelijkse beweging zoals lichtgewicht heffen, enz Na dergelijke bewegingsprogramma's bleken ze minder pijnklachten of ongemak te hebben.

En wat met relaties ?

Het is belangrijk om goeie relaties te blijven onderhouden, relaties waar je vertrouwen kan in hebben. Ouderen zijn soms te optimistisch bij het maken van beslissingen. Vooral op financieel vlak is het dan belangrijk een goeie betrouwbare raadgever te hebben. Goeie relaties onderhouden met mensen die iets in je leven betekenen, is de ware rijkdom.

Het "positivity effect"

Mensen hebben een voorkeur voor positieve stimuli in aandacht en geheugen. Ouderen herinneren zich meer positieve dingen dan negatieve in vergelijking met jongeren.

Eredoctoraat 2012

Laura Carstensen (Stanford Center on Longevity) kreeg op 2/02/2012 aan de KUL een eredoctoraat voor haar werk. Ze leverde een fundamentele bijdrage aan het begrip van de psychologische mechanismes achter oud worden. Traditioneel wordt ouder worden gezien als een proces van verlies en verval, maar Carstensen veranderde die perceptie. Ze schrijft een positief verhaal en toont aan dat veroudering gepaard gaat met een verbetering van sociale en emotionele vaardigheden. Die komen niet enkel het individu, maar ook een veel breder sociaal netwerk ten goede. Haar inzichten kunnen leiden tot een actievere rol voor ouderen in onze maatschappij.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.