Home > Methodieken > Hoe leer je focussen? pointer Je bent hier

Wat het lichaam weet ! Hoe leer je focussen ?

In 't algemeen:

 • Regel: laat hem, haar met rust
 • Maak gebruik van de 6 fasenindeling van Gendlin.
 • Indien het lukt, verandert er fysiek iets in het lichaam, en wordt er een ‘verschuiving’ gevoeld
 • Daarna lijkt de aard van het probleem anders
Zonder het diepere lichamelijke niveau aan te boren, dat in het begin altijd VAAG is, zou je blijven steken in de gedachten en gevoelens van wat het probleem aanvankelijk schijnt te zijn.

Een effect van focussen is het naar het niveau van bewust gewaar zijn brengen van verborgen stukjes persoonlijk “weten”. Maar dit is niet het belangrijkste. Belangrijker is de lichamelijke ‘verschuiving’ – de verandering die zich in het ervaren gevoel voltrekt: het “oude” ervaren gevoel wordt het “nieuwe” ervaren gevoel

Het is ook een proces. De aard van het probleem verandert met iedere verschuiving (eh, ja, nee, nou ja eh ….). Je krijgt contact met een bepaald gevoel en je zegt: “Dat is het”. Dan voel je eronder, ernaast of erachter nog iets anders en je zegt “Nou, achteraf bekeken is het dat toch niet, eigenlijk”. En als je klaar bent is het probleem niet hetzelfde als je dacht toen je begon.

Het ervaren gevoel (felt sence) hierover ondergaat een verandering. Stiltes laten zodat de cliënt kan focussen.

 • Ga terug naar dat gevoel en vraag nu wat in dat hele gevoel “……” is (in de …. Vul je het woord in, of het handvat, dat bij je opkwam)
 • Benader het gevoel van op een aanvaardende manier, stel je er niet tegenover op, zoals een boze vader of moeder.

Je gevoelens accepteren is niet genoeg. Alleen contact maken met je gevoelens brengt vaak géén verandering, maar enkel steeds hetzelfde gevoel. Je moet een groter, ruimer, vaag ervaren gevoel (felt sence) zich laten vormen.

Wat het lichaam weet:

1. Er is een soort lichamelijk gewaar zijn dat ons leven ingrijpend beïnvloedt; een gewaar zijn dat gebruikt kan worden als instrument om ons te helpen bij het bereiken van onze persoonlijke doeleinden. _ ervaren gevoel (felt sence)
2. Dit ervaren gevoel zal verschuiven als je het op de juiste manier benadert. Het zal al veranderen als je er contact mee krijgt. Zodra je ervaren gevoel van een situatie verschuift, betekent dit dat jij verandert en daarmee ook je leven.

Het ervaren gevoel (felt sence):

 • niet geestelijk maar
 • lichamelijke, fysieke ervaring
 • het is lichamelijk gewaar zijn van een situatie, een bepaalde persoon of een gebeuren
 • doet zich aan je voor als één enkele (zij het vaak raadselachtige en gecompliceerde) lichamelijke gewaarwording (? een vorm van gedachten, woorden, ..)

Voorbeeld:

 • denk aan 2 mensen die je graag hebt, schenk aandacht aan de innerlijke uitstraling van beiden; je krijgt dit in één gevoel per persoon, niet in afzonderlijke stukjes. Waar zit al die info? In je lichaam (biologische computer). Alles wat je weet van iemand wordt door je lichaam in 1x gepresenteerd: in de vorm van 1 grootse, alles overheersende herkenning: een totaal ervaren gevoel.
 • Waarom gedraag je je bij de ene zo en bij de andere anders. Daar komt weinig denkwerk bij te pas. Je lichaam weet dat.
 • Felt sence is géén emotie, maar kan wel emoties omvatten.
 • Op een emotie kan je nog gemakkelijk een woord plakken; dat is moeilijker voor felt sence, is veel gecompliceerder en vager

Wat is onze gebruikelijke manier om met een probleem om te gaan?

 • Probleem kleineren
 • Analyseren
 • Het gevoel “onder ogen” zien
 • Jezelf vermanend toespreken
 • Je in het gevoel laten wegzakken
 • Dat haalt allemaal niets uit ! Want de moeilijkheid zit in je lijf, dat moet je fysiek aanpakken met focussen ! Een fysieke verschuiving teweegbrengen (om aan te duiden dat het niet in de geest gebeurt) bv een zucht, ontspannig, …

Dat felt sence, ervaren gevoel, kan je ook vergelijken met: je bent iets vergeten, maar je weet niet wat,.. je zou er zou kunnen opkomen, …

Conclusie:

je kunt verandering in je binnenste zich voelen voltrekken

Focussen kan je ook een actieve introspectie noemen !

Wat focussen niet is en wel is:

 • niet: een manier om met jezelf te praten
 • niet: je aan je buitenkant opstellen en op jezelf inpraten
 • wel = luisteren naar wat er van binnenuit in je opkomt
 • wel = jezelf vriendelijk vragen: wat scheelt eraan + je onthoudt je van een antwoord. Laat antwoorden vanuit je binnenste opkomen
 • niet: een analyse (zelfanalyse zal de vastgelopen situatie nog onderstrepen); gevolg: je wordt er pessimistisch van
 • wel = optimistisch, er kan iets veranderen, de mens als proces, je creëert verandering door juist te focussen
 • wel = contact leggen met het lichamelijk ervaren gevoel van het hele probleem en alles wat ermee samenhangt
 • wel = je ervaart lichamelijke verschuivingen in de manier waarop het aanvoelt. Deze verschuivingen geven aan dat er daarbinnen iets verandert aan een verkrampte toestand
 • wel = gebruik maken van lichamelijk “weten”
  Opm.: sommige dingen kunnen voorbij schieten aan je verstand; de lichamelijke verschuiving wordt wel opgeslagen in je lichaam; je ervaren gevoel van het “probleem” kan subtiel veranderd zijn, die zich voltrekken in je lichaam, niet in je verstand.
 • niet: alleen een gewaarwording in je lichaam
 • wel: = fysieke besef van het lichaam van een probleem, een zorg of situatie
 • wel: = een fysiek gevoel van de betekenis ervan
  opm.: zuiver lich. Gewaarwordingen die géén verband houden met enig aspect van je leven, laat je gewoon voorbijgaan
 • niet: het ervaren van sterke emoties;
 • wel: = ervaren gevoel is het ruimere aanvankelijk onduidelijke, onherkenbare onbehagen, dat het hele probleem (dat alles) in je lichaam veroorzaakt; wijze waarop je lichaam het hele probleem draagt.
 • wel: = om het zich te laten vormen moet je wat afstand nemen van de vertrouwde emotie. Het ervaren gevoel is groter, minder intens, makkelijker te ervaren en veel meer omvattend.
  Een woord als handvat zal vaak een woord zijn dat weinig over het probleem zegt, eerder een passend woord (of beeld) over jezelf: “lusteloos”, “gespannen”, “niet in beweging te krijgen”, “een brok zenuwen”. Zulke woorden helpen je om de hoedanigheid vast te houden van het nog als onduidelijk ervaren gevoel.

Wat als je géén ervaren gevoel kan ontdekken ?

 • In de fase erachter komen hoe het hele probleem aanvoelt.
  1. Vgl met een golfspeler: je bent er klaar voor, je voelt dat in je lichaam: niet in je verstand
  2. Vgl. je wil tussenkomen bij een discussie: je hebt alleen het “ervaren gevoel” wat je wil overbrengen; de juiste woorden komen tijdens het spreken in ons op. Je zoekt dat in je lichaam.
Bron: vzw Mandala

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.