Home > Traumaverwerking > KIjk verder dan het trauma pointer Je bent hier

Kijk verder dan het trauma: de lange termijn gevolgen van mishandeling en verwaarlozing

Hoe mensen op trauma's reageren kan soms heel erg verschillen. Het kan te maken hebben met veerkracht, maar hoe dat in elkaar zit, blijft onduidelijk. Onderzoek wijst er duidelijk op dat ons brein anders reageert al naargelang je een jeugd hebt gehad met als kerntrauma mishandeling oftewel emotionele verwaarlozing. Als je een pak slaag krijgt, krijg je tenminste nog aandacht, is de redenering. En we hebben allemaal nood aan verbinding, dat kan je niet missen. Genegeerd worden is dan ook het meest beschadigend.

De dorsomediale prefrontale cortex die een rol speelt bij het nadenken over jezelf en emotieregulatie blijkt bij mensen die opgroeien in een omgeving met stress als gevolg van mishandeling en verwaarlozing qua groei achter te blijven. Er wordt tevens een verlies van synaptische functies vastgesteld. En de amygdala wordt vaak ontremd. Sommigen blijven daar last van hebben, anderen niet of minder.

Het besef dat je brein zo werkt kan belangrijk zijn, als je er vanuit gaat dat het allemaal jouw schuld is, als er een heleboel mis loopt in je leven. Als je een foute levensstart heb gekend, dan heeft dat zijn gevolgen, soms ook gewoon al in de werking van je brein. Het zal veel energie, zelfonderzoek en therapie vragen om daar op de gepaste manier mee om te gaan, zodat je je relaties zo goed mogelijk kan verzorgen en je je kinderen een betere opvoeding en jeugd kan schenken. Hoe jonger je eraan begint, hoe beter.

Emotionele verwaarlozing blijkt dus meer impact te hebben op je brein dan fysieke mishandeling. De aan- of afwezigheid van zorgende ouders is voorspellend voor de klachten. Zo kan je bv een aanwezige zorgende moeder hebben en een verwaarlozende afwezige vader (of andersom). Niet gezien worden door een of door beide ouders zal een diepgaande impact hebben, vaak op je relaties later.

Verwaarlozing is soms moeilijker te behandelen met EMDR alleen. Je hebt daar géén concreet plaatje bij, waar kan op gefocust worden, zoals bv bij verkrachting of mishandeling. Bij emotionele verwaarlozing heb je géén plaatje, er is niets, er is een tekort. Schema- en moditherapie of CRM (Comprehensive Resoource Model) kan hier beter voor soelaas zorgen.

Mishandeling wordt meer intergenerationeel doorgegeven dan verwaarlozing. Misschien dat mensen die zelf een verwaarloosde jeugd hebben gekend, alles in het werk zetten om hun kinderen daarvoor te behoeden. Ze hebben zelf veel in te halen, en een goede band met hun eigen kinderen helpt daar in grote mate bij.

Het is belangrijk om in therapie ook je relatie met je kinderen te bespreken. Opvoeden kan veel stress geven, zeker als je merkt dat je fout gedrag herkent dat je zelf als kind ondervond, en dat je ten alle prijze wil vermijden, en dat toch soms de kop opsteekt en blijkbaar sterker is dan wat je wil.

Bron:
 • EMDR Congres 2019, Bernet Elzinga, keynote speaker, Family Matters - de langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing.
 • 2019 EMDR Magazine 20, jaargang 7, augustus 2019, p 22-25.
 • Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
   • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
   • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

  De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

  Wegbeschrijving.

  Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.