Home > Traumaverwerking > De grootte van de hippocampus pointer Je bent hier

Het Groningse PET onderzoek (1)

PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Er gebruikt wordt gemaakt van (heel licht) radioactieve stoffen die in de bloedbaan worden ingebracht en die onder andere ook naar de hersenen gaan, en wel naar die delen van de hersenen die actief zijn.

In dit onderzoek werd geprobeerd het volume van de hippocampus te bepalen bij DIS patiënten, patiënten met DSNAO en ter vergelijking een controlegroep van gezonde vrijwilligers. De groep mensen met DIS bestond uit twee subgroepen; een groep met een nog sterk aanwezig zijnde problematiek, en een groep ex-DIS patiënten. Dus een groep mensen die een langdurige psychotherapie hadden gehad en nu symptoomvrij en geïntegreerd zijn. Van belang is dat zij eerder wat ernst van de symptomen betreft niet onderdeden voor de groep DIS-patiënten.

Uit eerder gepubliceerd onderzoek naar het volume van de hippocampus bij groepen patiënten met diverse vormen van psychiatrische problematiek is gevonden dat bij PTSS, volwassenen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik en mensen met borderlineproblematiek de hippocampus kleiner was dan bij controlegroepen.

De hippocampus speelt een centrale rol in het geheugen, met name bij het integreren, opslaan en weer terughalen van herinneringen. Ook heeft het een remmende invloed in het hele proces van verwerken van emoties. De indruk bestaat dat chronische stress een rol speelt bij de beschadiging van de hippocampus. Ook neemt men aan dat hoge bloedspiegels cortisol, een hormoon dat een zeer belangrijke rol speelt in het omgaan met stress, verantwoordelijk zijn voor de beschadiging.

Het Groningse PET-onderzoek toonde ook aan dat het volume van de hippocampus, zowel links als rechts verminderd was bij de groep DIS patiënten ten opzichte van de controlegroep.
Maar er was meer. De DSNAO groep, een minder ernstige vorm van dissociatieve problematiek, bleek ook een verkleining van het volume te hebben, maar minder erg dan de DIS groep.En de groep genezen DISsers had ook nog een verkleining, maar weer minder erg.
Met name dat laatste is zeer interessant, immers deze groep had oorspronkelijk een even ernstige problematiek. Dus het lijkt er op dat een geslaagde therapie in staat is om groei van zenuwcellen te stimuleren. Iets dat eerder ook al bij PTSS gevonden is.
Het is nog onzeker wat dit in de praktijk, het alledaagse leven, betekent. Dat vereist verder onderzoek. Maar het geeft hoop.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.