Home > Trauma's en je relatie > Je partner gaat vreemd pointer Je bent hier

Een traumatische gebeurtenis : je partner gaat vreemd.

Een getuigenis: "Wanneer ik plots tot de conclusie kwam dat mijn partner vreemd ging, was ik zo geschokt, dat ik me volledig hulpeloos voelde. Tot voor de ontdekking leefde ik in een wereld van onkwetsbaarheid. Nu doemt telkens het beeld op van mijn partner met diens geliefde, en ik sta er hulpeloos bij vanop afstand, verderaf van mijn parter dan de geliefde. Ook al zegt mijn partner tientallen keer, dat de relatie met die derde voorbij is, het beeld blijft door mijn hoofd spoken."

Omdat je het niet verwacht, heb je ook géén geschikt gedrag klaar. Je wordt er door overweldigd, je kan er (nog) géén betekenis aan geven. Die vanzelfsprekendheid van je onkwetsbaarheid wordt overhoop gegooid, en kan ook andere levensgebieden aantasten. Deze gevoelens kunnen ook meebrengen dat je zelfs niet goed in staat bent om met je partner aan je relatie verder te gaan werken. Dat je zo zelfs kansen om je relatie te redden, gaat missen. Het niet verwerkte trauma staat als een hindernis tussen jullie beide in, tegen beter weten in.

Het trauma verwerken

In een eerste fase wordt de verwerking gekenmerkt door een crisisachtige toestand. Je gaat piekeren over wat er gebeurd is. Herbeleving en ontkenning (gewoon verder leven alsof het niet gebeurd is) wisselen elkaar af. Deze afwisseling heb je ook nodig om te herstellen, anders geraak je oververmoeid. In plaats van het beeld van je ontrouwe partner met diens geliefde op te roepen, wordt je er telkens onverwacht mee geconfronteerd. Bij sommige mensen staat de ontkenning centraal, de verwerking wordt dan ook tegengehouden. Ze kunnen het gegeven niet aanvaarden.

Zo is het bvb mogelijk dat je je bij een verkrachting voor bepaalde onderdelen van de gebeurtenissen gaat dissociëren, of je kan het je niet meer herinneren (amnesie). Dissociatie en amnesie zijn middelen om de heftigheid van de emotie te kunnen hanteren.

Het verwerken van een trauma kan meebrengen dat er ineens ook andere dingen uit het verleden naar boven komen (unfinished business). Het trauma triggert dan vroegere niet verwerkte gebeurtenissen.

Dat maakt het allemaal nog complexer...

Mensen kunnen op een zeer uiteenlopende manier reageren na zo'n trauma tische gebeurtenis: angst, woede, boosheid, verdriet, rouw, humeurigheid, irritatie, obsessie met de gebeurtenis, de gebeurtenis niet kunnen loslaten, existentiële vragen krijgen, lichamelijke klachten, slapeloosheid, nachtmerries, concentratiemoeilijkheden, ...

Verwerken betekent niet er géén last meer van hebben.

Er is iets gebeurd dat zijn prijs heeft. Je kan het wel verwerken, maar dat wil niet zeggen dat het soms niet opnieuw de kop zal opsteken. Zo spreekt men van de zgn. verjaardagsreactie, een jaar na het gebeuren heeft er opnieuw een korte maar hevige reactie plaats (heel herkenbaar bij het verlies van een geliefde, kind of partner).

Het betekent wel dat je de gebeurtenis kan inschrijven in je levensboek. Verwerken gaat niet vanzelf, niet voor niets zit het woord "werk" erin.

Verwerken is niet zozeer het oplossen van gevoelens maar wel het integreren ervan in je bestaan, zodat het draaglijk wordt, en je weer verder kan. Je gaat het een plaats geven, er een betekenis aan geven.

Verwerken kan wel betekenen dat je het gebeurde helemaal anders gaat bekijken dan nu.

Bij het verwerken van vreemdgaan van je partner kunnen gesprekken met een relatietherapeut ondersteunend werken. Een relatietherapeut zal je kunnen begrijpen, maar ook een objectieve houding kunnen aannemen tegenover jou en je partner, en jullie relatie. Familieleden en/of vrienden trekken meestal partij en gaan zich vaak ook een mening gaan vormen over je partner, een mening die lang na de feiten nog een verkeerde invloed kan hebben op jullie relatie.

Een relatietherapeut kan je ook inzicht geven in wat jij en je partner doormaken. Jullie zullen zich daar niet meer alleen in voelen, en ervaren dat "het normaal is wat jullie voelen in deze omstandigheden". Ook dat al op zich zal stabiliserend werken. Op die manier kunnen jullie beide jullie relatie terug aanpakken.

Indien de verwerking blokkeert, kunnen diepergaande therapeutische methodes gebruikt worden om uit de impasse te geraken, zoals bvb EMDR.

Bron:

Joke van Meerten, Plotselinge en schokkende gebeurtenissen, Hulpverlening bij de verwerking ervan, Systeemteoretisch bulletin 13, 1994-1995/3, p 147-160

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.