Home> Traumaverwerking > Neurologische benaderingen om trauma te genezen: het SIBAM model pointer Je bent hier

Neurologische benaderingen om trauma te genezen: het SIBAM model

Dissociatie is een neurobiologisch proces dat zich voordoet bij extreme stress. Dissociatie heeft als functie het individu te beschermen tegen een extreem sterke traumatische ervaring. Zo'n ervaring is subjectief. Iedereen heeft een breekpunt, voor sommigen is dat sneller bereikt dan voor anderen.

Peter Levine ontwikkelde het SIBAM model, dat uitermate geschikt is om het begrip dissociatie voor te stellen. sibam

SIBAM is samengesteld uit de volgende 5 woorden:

 1. Sensation (sensatie)
 2. Image (beeld)
 3. Behavior (gedrag)
 4. Affect (Gevoel)
 5. Meaning (Betekenis)

Als een herinnering compleet is, dan zullen deze 5 inforamties op een geïntegreerde wijze aanwezig zijn. Het expliciete geheugen bestaat uit feiten, uit een chronologie en een gedachte.

Voorbeeld: "Vorige zondag hadden we een wijnproefnamiddag. De volgende morgen smaakte (Sensation) ik nog de lekkere Vacquéras, ik herinner mij de donkere rode kleur in mijn glas (Image), ik hield mijn glaswijn schuin omhoog tegen een witte achtergrond (Behavior), ik had er een aangenaam gevoel bij (Affect), en dacht na over de vele goede wijnen (Meaning) die ik al leren kennen heb."

Voorbeeld: "Ik herinner mij nog dat ik mijn been brak op de speelplaats, ik moest dan gaan zitten in de eerste klas in de lagere school, mijn voet op een sigarenkistje (Image), mijn been trilde (Sensation), ik had toch een veilig gevoel bij de meester in die klas (Affect), terwijl ik nadacht over wat er gebeurd was (Meaning), hield ik de andere kinderen in het oog (Behavior)."

Als de gebeurtenissen nu echter een hoge stresswaarde hebben, dan is het mogelijk dat sommige elementen van die ervaring gedissocieerd worden. Daardoor kan iemand die aan PTSS lijdt, bijvoorbeeld enkel nog een beeld (Image) herinneren samen met een sterk gevoel (Affect), maar de betekenis errond (Meaning) wordt niet teruggevonden. Zo zou iemand steeds dezelfde actie (Behavior) kunnen uitvoeren, zonder daar een gevoel (Affect) of beeld (Image) bij te hebben. Het kan natuurlijk ook dat een deel van de herinnering gewoon vergeten is, omdat die ervaring niet betekenisvol genoeg was voor de persoon om in het lange termijn geheugen te worden opgenomen.

De dissociatie kan onder verschillende vormen tot uiting komen. Bepaalde elementen kunnen gedissocieerd zijn, andere kunnen geassocieerd zijn en actief.

Mensen die last hebben van angst en paniekstoornissen kunnen voortdurend praten over storende (bv knagende) fysieke sensaties (Sensation) gekoppeld aan angst en schrik (Affect). Daarbij weten ze niet meer wat ze hebben gezien (Image), die de angst (Affect) kan veroorzaakt hebben, en wat ze nochtans nodig hebebn om de angst te verminderen (Behavior); en ze kunnen zich niet meer voorstellen waar de angst vandaan komt (Meaning).

Mensen die voortdurend visuele flash-backs hebben, worden overstelpt door beelden (Image) en door terreur (Affect), en zijn niet in staat om hun lichaam nu te voelen (Sensation) of om iets te doen om daar uit te geraken (Behavior) of om de herinnering in een bepaalde betekenisgeving (Meaning) te plaatsen.

Op die manier kan het SIBAM model dus helpen om te kijken welke elementen gedissocieerd zijn en welke geassocieerd zijn. Als dat is gebeurd, kunnen nadien de ontbrekende elementen, als de cliënt daar rijp voor is, opgehaald worden en geïntegreerd.

Een jonge vrouw beseft wel dat ze jarenlang misbruikt is door haar grootvader. Ze heeft er een beeld over, ze weet nog wat ze erbij lichamelijk gewaar werd (Sensation), wat ze daarbij voelt namelijk walging (Affect), en wat dat betekende (Meaning). Maar ze heeft niet meer het onderscheidingsvermogen (ook een aspect van betekenisgeving of Meaning) dat niet alle mannen zich zo gedragen; het is een soort van strategie (Behavior) om zich te beschermen. Dat brengt mee dat telkens ze een man ontmoet, die gevoelens van walging weer optreden.

sibam voorbeelden

Hierboven zie je enkele voorbeelden, waarbij bepaalde elementen geassocieerd zijn en andere gedissocieerd. De dikkere lijnen wijzen op geassocieerde elementen, de dunne lijnen op gedissocieerde elementen.

Bij een visuele flash-back wordt je overstelpt door beelden (Image) en door de terreur (Affect), maar je bent niet in staat om je lichaan in de Nu gewaar te worden (Sensation) of je bent niet in staat om een bepaalde actie te ondernemen (Behavior), of om de herinnering in een bepaalde context te plaatsen (Meaning).

Bij een paniekaanval ga je zonder onderbreking fysieke verstorende gewaarwordingen ervaren (Sensation), vergezeld van angst (Affect). Je hebt géén aanwijzing van wat de trigger zou kunnen zijn. Het is dan ook moeilijk om de angst te reduceren (Behavior), omdat je niet weet waar ze vandaan komt (Meaning). M.a.w. het is voor jouw moeilijk of onmogelijk om te identificeren van wat je hebt gezien of gehoord (Image) die de angst deed ontstaan (Affect), en wat je nodig hebt of kan doen om de angst terug te brengen (Behavior); je hebt ook géén zicht op de betekenisverlening van het gebeurde (Meaning).

Het SIBAM brengt vijf elementen te samen die kunnen helpen om de neurologische naeffecten van een traumatische ervaring te verminderen. Men kan leren om de lichamelijke natuurlijke verdedigingen tegen een waargenomen gevaar te verzachten door de verschillende aspecten van de ervaring te reassociëren. De ontbrekende elementen worden werkpunten om tot integratie te geraken.

Als ons zenuwstelsel opties krijgt aangeboden (anders dan fright, flight en fight) waarbij je Sensaties, Beelden, Gedragingen, Gevoelens en Betekenisverlening, kan gebruiken, dan kan je daarmee de mogelijkheid van vloeibaarheid en ruimte binnen iemand een kans geven alsook de transformatie van gewond zijn naar genezing, blokkeringen in doorbraken, en pijn in welzijn.

Geheugen wordt ervaren en gestockeerd in de neurofysiologie van ons lichaam. Traumatische ervaringen worden gestockeerd in een veranderde, bevroren toestand, en kunnen ons huidig dagelijks leven beïnvloeden via dissoicatie, chronische pijn en verslavingen.

er moet bijgevolg een link komen met de rechterhersenhelft om rigiditeit en samentrekking los te laten. Om echt emotioneel en fysiek te genezen van het trauma, heb je een alliantie nodig met de genezende krachten van het lichaam zelf.

Ons lichaam op die manier benaderen is effectief in het genezen van samentrekking, hulpelooshied, vervreemding en dissociatie, maar ook voor verslavingen, chronische pijn en gedrag dat resulteert van emotioneel, fysiek of seksueel misbruik.

Bron: Mandala vzw

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.