Home > Verkrachting - seksueel misbruik > De noodzaak van opvang bij seksueel misbruik pointer Je bent hier

Misbruikte vrouwen hebben ondersteuning nodig om het misbruiktrauma te verwerken.

Vrouwen die seksueel misbruikt zijn hebben opvang nodig om met dit trauma te leren omgaan en te verwerken. Veel meisjes die seksueel misbruikt zijn proberen het hoofd te bieden aan dit trauma d.m.v. middelengebruik (zoals alcohol, drugs, medicatie, …) en/of door van thuis weg te lopen. Dit kan hen aan het begin zetten van de weg naar problemen met het gerecht.
Een studie onderzocht 169 jonge vrouwen tussen de leeftijd van 11 tot 21, die betrokken waren bij het gerecht of dat risico liepen. 66 onder hen hadden te maken gehad met seksueel misbruik. De misbruikte meisjes hadden meer negatieve ervaringen dan de niet-misbruikten. Het onderzoek gaf wel aan dat het nodig is om ook op andere factoren te focussen zoals armoede, leer- en schoolproblemen, en tekort aan beschikbaarheid voor hen van sociale dienstverlening. De studie gaf ook aan dat onderzoek en interventies nodig zijn voor het beter begrijpen en behandelen van de effecten van misbruik op jonge mannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: University of Michigan

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.