Home > Trauma's en je relatie > Wanneer kan EMDR voor je relatie zinvol zijn? pointer Je bent hier

Wanneer kan EMDR voor je relatie zinvol zijn ?

EMDR is een kortdurende, praktische therapie, die uitermate geschikt is voor het verwerken van allerlei trauma's. Trauma's kan je evengoed oplopen in je relatie. Trauma's die niet verwerkt worden blijven je relatie parten spelen. In een relatietherapie kan het daarom belangrijk zijn om gebruik te maken van deze therapievorm.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden waarbij relatietherapie gekoppeld met EMDR doeltreffend kan zijn.

 • Plots ontdekte ik dat mijn partner vreemd ging, ik ben dat nog steeds niet te boven gekomen. Ik kan dat niet verwerken.
 • Mijn partner slingerde mij als hij boos was zeer ernstige verwijten naar het hoofd. Hij veranderde bij ruzies in een echt boos iemand. Ik heb die verwijten nooit kunnen verwerken. Hij weet dat hij heel 'onheus' kan worden en mij ointerecht beschuldigt. Als hij dan later lief is, en in onze relatie investeert, kan ik hem niet tegemoetkomen, noch emotioneel, noch lichamelijk. Dat maakt dan weer dat hij denkt dat ik hem nooit graag heb gezien. Of dat hij vindt dat ik hem het bloed onder zijn nagels uithaal, of dat ik het verbaal vermogen heb om hem kapot te maken. En zo komen we in een impasse terecht.
 • Elk individu streeft in zijn relatie naar een veilige thuisbasis, een veilige hechte band. Wanneer gebeurtenissen in je relatie worden ervaren als breuken in deze gehechtheidband, zullen de resulterende verwondingen, indien ze niet worden opgelost, je relatie compromitteren. Op die manier kan je relatie in een impasse terechtkomen. Je kan deze gehechtheidthema’s bespreken in een relatietherapie, waarbij EMDR mee kan ingeschakeld worden. EMDR zal de empathie van de partners voor elkaars pijn en verdriet verhogen en een brug vormen tussen de partners. Daardoor kan de band van het koppel versterkt worden. EMDR kan helpen om de emoties die er bij betrokken zijn beter en sneller te verwerken.
 • Mijn partner en ik liepen als kind allebei gehechtheidtrauma’s op. Dat blijft nog steeds onze relatie beïnvloeden. Relatietherapie waarbij EMDR wordt geïntegreerd kan hier helpen. EMDR kan helpen om de emoties die er bij betrokken zijn beter en sneller te verwerken.
 • Mijn seksueel leven in mijn relatie blijft problemen stellen, ik ben verkracht geweest. En die gebeurtenis blijft me ergens te pas en te onpas achtervolgen, en dan vooral in mijn seksueel leven.
 • Ik kom uit een gezin waar er fysiek en mentaal geweld was. Ik heb dat nog steeds niet verwerkt, en dat brengt conflicten mee in mijn relatie, alhoewel mijn partner helemaal niet gewelddadig is.
 • In mijn gezin van oorsprong werden we dikwijls vernederd. Mijn ouders projecteerden hun eigen gevoelens van minderwaardigheid op ons.  M.a.g dat ik me ook minderwaardig voel, dat maakt me onzeker in mijn relatie.
 • Als kind werd ik seksueel misbruikt, waardoor ik als volwassen persoon nog steeds “arousal” kenmerken vertoon: zoals snel op mijn hoede zijn, gemakkelijk schrikken, onrustig slapen, me onveilig voelen, me emotioneel en seksueel minder goed  voel. En dat beïnvloedt heel dikwijls mijn relatie op een negatieve manier. Het maakt ook dat ik emotioneel gemakkelijk in de war ben, me soms woedend voel, paniekerig, depressief, of wanhopig. Het maakt ook dat ik over verschillende zaken spontaan negatieve oordelen heb, wat geregeld tot discussies leidt met mijn partner.

Hoe wordt EMDR geïntegreerd in de relatietherapie en wat is de duur van?

 1. We starten met een intakegesprek waarbij beide partners aanwezig zijn.
 2. Daarop wordt met elk van de partners een individueel gesprek gepland.
 3. Vervolgens worden de partners samen uitgenodigd voor een feedbacksessie, waarin de conclusies van voorgaande gesprekken worden besproken, en waarbij op basis daarvan een therapie of behandelingsplan wordt voorgesteld. Dit plan wordt samen met de partners besproken, geëvalueerd en eventueel aangepast.
 4. Er kan dan beslist worden om ook enkele EMDR sessies in te plannen voor één of voor beide partners. Er wordt dan ook afgesproken en nagegaan of het goed is dat deze EMDR sessies door beide partners worden bijgewoond. Het aantal EMDR sessies is altijd beperkt.
 5. Dan gaat de therapie verder. Dit gedeelte kan 8 tot 12 gesprekken inhouden, meestal telkens om de twee weken. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen hier besproken worden.
 6. Indien nodig zal nadien de therapie nog verder gezet worden, eventueel kunnen er opvolgingsgesprekken gepland worden..
Bron: vzw Mandala

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.