Home > Senioren > Oudere weduwen, weduwnaars en rouw pointer Je bent hier

Voor vele oudere weduwen, is de rouw van korte duur.

Zes maanden na de dood van hun echtgenoten, vertoont de helft van de oudere vrouwen nog weinig rouwsymptomen. Deze vaststelling staat in contrast met wat meestal hierover wordt gedacht.

Minimale rouwsymptomen: ontkenning, afstandelijk ???

Tot voor kort, veronderstelden gezondheidsspecialisten, dat personen met minimale rouwsymptomen, ofwel de situatie ontkenden, ofwel emotioneel afstandelijk waren of anders weinig close waren met hun partner. Maar 46% van de weduwen en weduwnaars gaven op dat ze tevreden waren over hun huwelijk. Zij geloofden dat het leven rechtvaardig is en ze accepteerden de dood als deel van het leven. Na de dood van hun partnes, behielden veel overlevende echtgenotes een goed gevoel hierover in hun geheugen. Dat tezamen genomen, wijst op een sterke evidentie dat mannen en vrouwen die dit veerkrachtig rouwpatroon vertoonden dus niet emotioneel afstandelijk zijn of in de ontkenning zitten, maar in feite juist wel goed en adequaat aangepaste individuen zijn en op dit verlies reageren op een gezonde manier.
16% van de overlevende echtgenotes ervoeren wel chronische rouw. Alhoewel ze niet depressief waren voor de dood van hun echtgenoten, toonden ze wel dit hoge niveau van depressie 6 en 18 maanden na dit verlies. Deze chronische rouwenden vertoonden wel de hoogste tevredenheid over hun huwelijken voor het verlies, en neigden erg ‘afhankelijk’ te zijn van hun echtgenoten.
Een andere 11% toonden een herstelpatroon dat lang werd beschouwd als het normale rouwverloop. Deze mannen en vrouwen vertoonden hoge niveaus van depressie 6 maanden na het verlies maar een veel lager niveau van depressie 18 maanden na het verlies.

Al depressief voor de dood van de partner

Tenslotte waren er nog 10% die al voor de dood van hun partner depressief waren, maar veel minder depressief nadien. Deze personen hadden een negatief en ambivalent beeld van hun huwelijk voor de dood van hun partner en een eerder donker wereldbeeld. Deze laatsten zaten verstrikt in een slecht huwelijk of in zware zorgdragende verplichtingen, en het weduwschap bracht hier verlichting en een vlucht. Het oude paradigma zou de afwezigheid van rouw hier geïnterpreteerd hebben als een emotionele hinderpaal of als een vorm van ontkenning, maar volgens deze studie gaat het hier om mensen voor wie de dood van hun partner in feite het einde is van een chronische vorm van stress.

Uitgestelde rouw: een fabel?

In deze studie vond men ook geen bewijs van het bestaande concept van ‘uitgestelde rouw’. Praktisch niemand uit de studie toonde meer intense rouw 18 maanden na het verlies dan dat ze toonden 6 maanden na de dood van hun partner. Een ambivalente of conflictueuze relatie leidde ook niet tot meer gecompliceerd of verlengde rouw. Men concludeerde dat de depressie die volgde op de rouw ook aanwezig was voor het verlies. De depressie voor het verlies is dikwijls al een lang bestaande conditie, wat het verlies nog moeilijker maakt.
Veel van de problemen die rouwende ouderen kennen, zijn niet het resultaat van het verlies per se maar het gevolg van problemen die geassocieerd worden met het proces van ouder worden.

Hoe de pijn verlichten?

De idee dat rouw een ‘zinvol’ biologisch kenmerk is, kan je in vraag stellen. De meeste van ons zijn eerder geïnteresseerd in hoe men de pijn kan verlichten dan het weten waarom het er is. Sommige rouwaspecten kunnen wel zinvol zijn in zekere omstandigheden. En de zin dat pijn er toe kan bijdragen om mensen te motiveren om de dood van andere geliefden te voorkomen.

Bron: University of Michigan, 14/03/2006

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.