Home > Senioren > De factoren die de ontwikkeling in de baarmoeder en de eerste kinderjaren beïnvloeden. pointer Je bent hier

Het Human Genome project en epigenetica.

In ons DNA (ons genetisch materiaal) is onze erfelijke code vastgelegd. De volledige verzameling van onze menselijke genen wordt het genoom genoemd. Bij elke mens is het genoom lichtjes verschillend. Het epigenoom geeft aan hoe de informatie van de genen moet uitgelezen worden.

Vergelijk het met een computer. Je kan het DNA zien als de hardware, en de epigenoom als de software. Het is met de software (het epigenoom dus) dat je bepaalde informatie kan opvragen. Sommige informatie is beschermd met een wachtwoord, maar aan andere informatie kan je zo aan. Je kan DNA ook zien als een CD, maar zonder afluisterapparaat kan je die niet beluisteren. Epigenetica gaat over dat afluisterapparaat. Je kan het ook vergelijken met een boek. een boek schrijven is als DNA dat opgeslagen is. De tekst zijn in alle gedrukte exemplaren dezelfde. Maar als je de tekst leest, krijg je telkens andere interpretaties al naargelang wie het boek leest en onde welke omstandigheden.

Ik vetel dit nu omdat die epigenetische veranderingen al starten in de baarmoeder. Het is een groot verschil of je wordt geboren bij een aan roken en drinken verslaafde moeder, of bij een moeder die normale gezondheidsadviezen volgt. Deze epigenetische veranderingen kunnen via verschillende opeenvolgende generaties doorgegeven worden. Als je overgrootmoeder blootgesteld was aan toxische stoffen of virussen, of leefde in een periode van hongersnood, dan kan dat bij jouw terecht komen ook al was je moeder kerngezond.

Het DNA (het gele touw) wordt gewikkeld rond proteïnen (histonen genoemd). Zowel de histonen als de DNA worden bedekt met chemische receptoren (zie bolletjes in rood en groen). Deze tweede laag wordt de epigenoom genoemd.

histone & epigenome

Het epigenoom is een soort in elkaar gedraaid touw (midden onder), dat strak aan elkaar gaat vastzitten (linksonder) als de betreffende genen niet nodig zijn, ze worden dan ook onleesbaar. Als de genen voor een bepaalde cel wel nodig zijn, komt het 'touw' los te zitten (rechtsonder), het draait uit elkaar, zodat de betrokken genen wel kunnen afgelezen worden.

epigenome

Ons DNA is onveranderlijk tijdens ons leven, maar het epigenome is flexibel en wordt beïnvloed door de context, door voeding bvb en door stress. Doordat die receptoren chenmische stoffen kunnen ontvangen worden, kunnen individuele genen 'aan ' of 'af' gezet worden.

Het epigenoom verandert door ervaringen. Dat kunnen goeie en slechte ervaringen zijn. Beweging, voeding, opleiding, warmte, genegenheid, veiligheid zijn bvb goeie ervaringen, slechte zijn bvb middelenmisbruik, oorlog, conflicten, negatieve stress.

Onze lange termijnopslag wordt ook beïnvloed door epigenetica. Het is bijgevolg ook van invloed op verslavingen, en allerlei ziekten, zowel mentale als fysieke. Afleesfouten liggen immers aan de basis van verschillende ziekten zoals diabetes en kanker. Veranderingen in het epigenoom kan je behandelen met medicijnen.

De epigenoom verandert de manier waarop de DNA zich gedraagt tijdens je leven. Ook bij identieke tweelingen, die met dezelfde DNA starten, zullen DNA hebben dat verschillend zal reageren op basis van duizenden activaties en stiltes die plaatshebben in functie van verschillende levenservaringen en contexten. Dezelfde genetische erfenis betekent niet dat je een identiek leven zal leiden.

Je kan prachtige video's bekijken ivm epigenetica op Learn.Genetics van The University of Utah.

Bron: A long bright future, Happiness, Health, and Financial Security in an Age of increased Longevity, Laura L.Carstensen, Public Affairs, New York, 2009, 2011, 334p

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.