Home > Senioren > Over die extra decennia na je pensionering pointer Je bent hier

Over die extra tientallen jaren na je pensionering

De indeling van ons leven zoals die vandaag courant geldt is a.v.:

  1. Levensfase 1: de jongeren met zijn/haar scholing en opgevoed worden
  2. Levensfase 2: middenleeftijd met werk en familie en opvoeding
  3. Levensfase 3: de ouderen in rust of als vrijwilligers

Er is weinig overloop en weinig interactie tussen die verschillende bevolkingsgroepen en er is géén holistische balans tussen de verschillende levensthema's van deze groepen.

Er is veel actie in levensfase 2 en te weinig in levensfase 3.

In levensfase 2 heb je zoveel om je hoofd, dat je bepaalde andere belangrijke activiteiten moet laten vallen. In fase 3 hebben veel mensen te weinig alternatieve interesses om die periode op een constructieve wijze te beleven.

Onze levensfasen wijzigen

Pensionering op de leeftijd van 60 à 65 jaar is een gevolg van een gedachtengang die al lang géén rekening meer houdt dat mensen ondertussen tientallen jaren langer (gezond) leven. We zouden beter fase 2 verlengen, en koppelen met deeltijds werk in de periode dat je kleine kinderen hebt. Nadien kan dat overgaan in full-time werk, en tegen fase 3 weer verminderen naar deeltijds werk. Ook in fase 3 zou je nog deeltijds kunnen werken.

Het 50-50 plan van Laura Carstensen

Laura (zie bron) stelt voor om de eerste 50 jaar op te bouwen (opleiding, ervaring opdoen, ...) en de volgende 50 jaar wat je hebt gekregen door te geven aan de maatschappij. Op je 60ste of 65ste beschik je meestal nog over een goede gezondheid, je hebt géén kinderen meer ten laste, en een ganse bagage beschikbaar aan ervaring, kennis en wijsheid.

Als je nu op je 60 ste (of 65 ste) op pensioen gaat, wenst men je proficiat, en dan zeggen ze "geniet ervan". Net of je aan je laatste restjes begint.... In de plaats ervan zou deze leeftijd een hoogtepunt kunnen zijn.

Gezien onze gezondheidstoestand zou 'pensionering' pas op je 80ste kunnen ingaan, wel in fasen dan. Belangrijk is dat je tijdig in een andere job kan stappen, een andere carrière, een taak die je betekenisvol vindt. Het gaat dus niet om te stoppen met werken op je 60ste (of 65ste), maar om te kunnen werken op telkens een nieuwe andere manier, op een nieuwe basis, met nieuwe uitdagingen en doelstellingen.

Mensen die niet op pensioen gaan, leven langer. Een pleidooi om langer actief te blijven.

Op een bepaalde manier langer werken kan. Sommige huisartsen zien gewoon minder patiënten, maar ze werken verder tot laat in hun leven. Professoren worden professor emeritus (en gaan gedeeltelijk verder met hun werk), muzikanten, artiesten, wetenschappers, psychotherapeuten, journalisten, acteurs net als katholieke nonnen zijn vaak mensen die nooit echt op pensioen gaan, en net als die katholieke nonnen blijken ze langer te leven.

Dergelijke mensen vinden een belangrijk persoonlijk levensdoel in hun werk. Meer nog hun werk maakt deel uit van wie ze zijn.

Mensen hebben nu zelfs na hun 80ste nog een vrij goede gezondheid. Ze maken zich minder snel kwaad, wat hen geschikt maakt om te bemiddelen bij interpersoonlijke conflicten. Ze zijn minder wrokkig, vergeven gemakkelijker. Ze weten wanneer het been stijf te houden, en wanneer te plooien. Ze hechten meer belang aan de kostbaarheid van het leven dan zij die schijnbaar een grenzeloze toekomst voor zich zien. Daardoor zijn oudere mensen de ideale personen om het bredere en gehele plaatje te zien.

De combinatie jong en oud is ideaal, je combineert wijsheid en perspectief met jeugd en kracht.

Een Grieks spreekwoord zegt: "Een maatschappij groeit groots wanneer oude mensen beseffen dat ze bomen planten onder wiens schaduw ze zelf nooit zullen zitten."

Vroegpensionering kan je sterftekans verhogen.

Onderzoek in Nederland komt tot de conclusie dat vroegpensionering de sterftekans kan verhogen.

Gelijkaardig nieuws komt uit grootschalige onderzoeken in Zwitserland en Oostenrijk die erop wijzen dat voor mannen de te verwachten levensduur op hun 50ste met maar liefst 7,5 maanden daalt per jaar van vervroegd pensioen. Volgens de onderzoekers is dat te wijten aan een ongezondere levensstijl, minder beweging en een versnelde mentale achteruitgang.

Mensen zijn sociale wezens, ze hebben contact nodig, en dat vind je vaak ook in een werkcontext. Roger Blanpain, emeritus hoogleraar arbeidsrecht, zegt: "Je zou kunnen zeggen dat mensen die vroeg met pensioen gaan en nadien ook nog vroeg sterven, zich vaak gewoon letterlijk hebben dood verveeld. Hij voegt eraan toe dat hij wel mensen kent die het na hun 65ste een heel rustig leven gaan leiden, maar of ze gelukkig zijn, dat weet ik niet, vaak hoor ik hen praten over hun actieve tijd met een nostalgische blik in hun ogen."

Het komt er dus op neer na je pensionering een actief leven uit te bouwen. Een actief leven dat je anders kan invullen dan voor je pensionering, zo bvb zijn er veel gepensioneerden actief als vrijwilliger.

Bron:

A long bright future, Happiness, Health, and Financial Security in an Age of increased Longevity, Laura L.Carstensen, Public Affairs, New York, 2009, 2011, 334p

Knack, 28 maart 2012, p 86-87.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.