Home > Senioren > Een ouder wordend brein hoeft niet in kwaliteit af te nemen pointer Je bent hier

Een ouder wordend brein hoeft niet in kwaliteit af te nemen.

We gaan er vanuit dat de kwaliteit van ons brein achteruitgaat met het ouder worden. brein stimulerenMaar het brein is een orgaan, een weefsel dat voortdurend verandert en gereguleerd wordt door zijn omgeving. Het wordt beïnvloed door wat we doen. Door je brein te trainen kan je neurale circuits up to date houden. Dat kan je door nieuwe leertaken aan te leren, complexe vrijetijdsbestedingen, en zelfs door videospelletjes: zo bouw je een buffer op tegen veroudering en dementie.

Wat vooral telt zijn cognitief stimulerende activiteiten waarbij het zoeken en verwerken van informatie centraal staat. Bridge spelen is dus minder geschikt, beter is tijdschriften en kranten lezen, bibliotheken bezoeken, woordspelletjes, muzieklessen, het aanleren van een nieuwe taal, ...

Onderzoek over dementie toont aan dat opleiding en complexe bezigheden heel beschermende factoren zijn, en verwonderlijk, het blijkt dat oudere mensen die sterk geëngageerd blijven op intellectueel vlak géén uiterlijke tekenen van dementie vertonen, ook al suggereren brein scans dat ze de ziekte wel hebben. Als je dus meer brein power kan oproepen, dan hou je de uiterlijke tekenen van dementie af.

Oudere mensen zeggen vaak als ze hun sleutels vergeten: "het is mijn oude dag". Maar er zijn zoveel jongeren die hun sleutels vergeten. En die zeggen simpelweg: "ik ben mijn sleutels vergeten".

Veel oudere mensen willen langer werken dan de pensioneringsleeftijd. De wereld ziet een ouder wordend brein niet als rijp en wijs, maar altijd eerder als achteruitgaand, en dgl. Ons geheugen gaat er wel op achteruit, maar aan de andere kant kan men betere beslissingen treffen.

Heel wat studies wijzen erop dat er praktisch géén relatie is tussen leeftijd en jobproductiviteit.

Laura Carstensen spreekt over "the socio-emotional selectivity theory". Er is een set aan doelstellingen die het gedrag van een mens tijdens zijn leven leiden. We stellen doelen voor het maken van vrienden, voor hechting, voor het inwinnen van informatie, voor het reguleren van onze emoties. Als je tijdshorizon groot en vaag is, zoals het typisch is als je jonger bent, dan krijgen die doelstellingen een andere prioriteitsvolgorde en nadruk dan dat je tijdshorizon kort is.

Als je je tijdshorizon minder lang inschat, dan zullen toekomst gerichte doelstellingen minder dwingend worden, want mensen gaan zich meer richten op de betekenis van het leven, op de waarde en betekenis van emotie, op diepgang, en dgl. Je wordt dan ontlast van "de last van de toekomst". Je wordt meer gefocust op het Hier en Nu (zoals de Boeddhisten zeggen), en dat is goed voor je mentale gezondheid.

Als we ouder worden hebben onze emoties de neiging om positiever te worden, meer gericht op diepere ervaringen, ze zijn gemakkelijker te reguleren. Vele oudere mensen ontwikkelen een natuurlijke aantrekking en verschuiving naar levensaspecten die emotioneel bevredigend of emotioneel verheugend zijn, alsook een negeren van die dingen die op jongere leeftijd angst of negatieve spanningen zouden veroorzaakt hebben. Laura Carstensen heeft deze stelling aangetoond met behulp van verschillende experimenten gebaseerd op brain imaging en klinische interviews. Brain Imaging is een verzamelnaam voor verscheidene moderne technieken (CT, MRI, PET, SPECT, MEG/EEG, NIRS) om anatomie, structuur en functie van de menselijke hersenen zichtbaar te maken.

Judith Campisi, van haar kant, zegt dat er veel verwarring is tussen ouder worden, de tijd en de dood. Dat zijn drie heel verschillende begrippen. De tijd loopt, en je accumuleert ervaring, en je kan creatiever en wijzer worden. Maar dat is niet hetzelfde als verouderen. Verouderen is een proces dat een organisme dat fit is omzet in een organisme dat minder fit is. "En ik zie niet in wat daar goed aan is", voegt ze eraan toe. Verouderen wordt meestal gezien als 'onvermijdelijk - zoals het proces van roesten'. Bepaalde specifieke genen zetten dat verouderingsproces in gang en dat proces verschilt van persoon tot persoon. Als we de paden van dit proces kunnen identificeren, dan is het op zijn minst theoretisch mogelijk om in het menselijk verouderingsproces tussen te komen.

Judith ziet het als volgt “Aging is controlled by genes and the environment, and poses the largest single risk for developing a panoply of diseases, both degenerative (e.g., Alzheimer’s disease, osteoporosis, cardiovascular disease) and hyperproliferative (e.g., cancer). Why do organisms age, and why do these diseases rise exponentially with age? My laboratory aims to understand the molecular and cellular basis of aging in mammals.”

Velen zeggen dat je je op je 60ste (of 65ste) verjaardag best terugtrekt, en het gemakkelijk aan kan gaan doen. Maar onderzoek wijst erop dat het ook een moment van optimisme kan zijn, een moment waarop je zowel kan uitkijken op een lange periode van kennisverrijking en op positieve gevoelens, diepgang en kalmte.

Bron:

The Secret Life of the Grown-up Brain: The Surprising Talents of the Middle-Aged Mind, Barbara Strauch, Viking Adult , 2010

A long bright future, Happiness, Health, and Financial Security in an Age of increased Longevity, Laura L.Carstensen, Public Affairs, New York, 2009, 2011, 334p

Judith Campisi, PhD, Professor, Understanding the relationship between aging and cancer.

...

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.