Home > Seksualiteit > Minnaars en leugenaars pointer Je bent hier

Minnaars en leugenaars: hoeveel sekspartners heb je ?

De vraag is: hoeveel sekspartners van het nadere geslacht had je in je leven ?
De meeste onderzoeken komen dan tot de conclusie dat mannen twee tot viermaal meer seksuele partners opgeven dan vrouwen.
Hoe kan dat ? Volgens statistici zou het antwoord immers voor een grote groep mannen en vrouwen gemiddeld dezelfde moeten zijn.
Liegen mannen dus om hun seksuele reputatie te verhogen? Liegen vrouwen dus om hun seksuele ervaring te verminderen?
Volgens psycholoog Norman R. Drown is deze “macho en meisje” hypothese een verkeerde verklaring. Het is volgens hem niet de bedoeling van mannen en vrouwen om een verkeerd beeld te geven. Beide geslachten gebruiken gewoon een andere methode om het aantal partners te schatten.
Vrouwen baseren zich meestal op een opsomming. Dus als je aan vrouwen de vraag stelt, dan zeggen ze : ik weet het gewoon, het waren Jef, Louis, en Erik, … Deze manier van tellen leidt automatisch tot een onderschatting.
Mannen daarentegen hebben 2x zoveel de neiging om gebruik te maken van een ruwe schatting om die vraag te beantwoorden. Een ruwe benadering als strategie leidt automatisch tot overschatting.
Brown deed verschillende onderzoeken. De grootste studie was in de lente 2005. Er werden 2065 heteroseksuelen bevraagd (de mediaan leeftijd was achteraan in de 40).

Het gemiddeld aantal dat werd opgeven was voor :

1. de vrouwen: 8,6
2. de mannen: 31,9

Als Brown dit verder onderzocht, zeiden 21% van de mannen en 15% van de vrouwen al direct dat ze een verkeerd antwoord hadden gegeven.
Diegenen die toegaven gelogen te hebben maakten meer dan 50% uit van degenen die beweerden meer dan 50 partners gehad te hebben in hun leven. (Zo waren er 39 tussen de 76 mannen die beweerden meer dan 50 partners gehad te hebben, en 11 bij de 17 vrouwen die hetzelfde beweerden).
Zij die toegaven gelogen te hebben zijn meer geneigd de ruwe benadering als schattingsstrategie te gebruiken.
Als die groep wordt weggelaten, dan verminderen de verschillen tussen de gemiddelde resultaten van mannen en vrouwen.
Er blijft nochtans wel een verschil bestaan, alsook een verschil tussen geslacht en schattingsmethode.

Recent onderzoek geeft echter nog een verklaring, die de gap misschien verder kan dichten. Het zou wel eens kunnen dat de vrouwen de waarheid verbloemen. Zo bevroeg een onderzoekster zowel mannen als vrouwen over hun seksleven. De helft van de groep werd aan een (namaak)leugendetector gekoppeld, de andere helft niet. Bij de mannen kwamen de antwoorden in beide groepen overeen, maar in de groep met de leugendetector rapporteerden de vrouwen bijna twee keer zoveel sekspartners. In die groep hadden mannen en vrouwen bovendien een vergelijkbaar aantal sekspartners.

Bron:
  • University of Michigan
  • Psychologies Magazine oktober 2010 (p 40).

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.