Home > Seksualiteit > Sekseverschillen in de relatie tussen opwinding en seksuele oriëntatie pointer Je bent hier

Sekseverschillen in de relatie tussen opwinding en seksuele oriëntatie

Heteroseksuele en homoseksuele mannen kunnen onderscheiden worden op basis van hun erectierespons op afbeeldingen van naakte mannen en vrouwen. Het effect is heel duidelijk en speelt wellicht een grote rol in de vorming van de mannelijke zelfidentificatie als homo- of heteroseksueel.

Gelijkaardig onderzoek bij vrouwen toonde aan dat vrouwen dezelfde genitale respons gaven op verschillende soorten erotische stimuli, los van hun seksuele oriëntatie.

De belangrijkste boodschap is dat er een fundamenteel sekseverschil bestaat tussen de seksuele opwindingspatronen tussen mannen en vrouwen. Het verschil heeft o.m. implicaties voor het begrijpen van het fenomeen seksuele oriëntatie - ben je homo of hetereoseksueel - en over het proces volgens dewelke mensen zicht krijgen op hun seksuele oriëntatie.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.