Home > Relatietherapie > Hoe beleven mensen anno 2008 hun relatie? pointer Je bent hier

Hoe beleven mensen anno 2008 hun relatie?

Een klein onderzoek bracht aan het licht dat een huwelijk niet altijd egaal gelukkig is. Dit onderzoek (151 proefpersonenen, met goede spreiding qua leeftijd 18-60 j, met een goede spreiding qua onderwijs: gemiddelde opleiding technisch onderwijs) werd uitgevoerd door studenten van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen o.l.v. Danny Verstraeten, psychologe.
Een huwelijk is dus niet altijd egaal gelukkig. Het zich minder of meer gelukkig voelen kent in functie van de leeftijd een U-curve.

 • de meest gelukkige groep zijn de jonge vrouwen van 18-30 jaar: het beginnende huwelijk dus.
 • de volgende meest gelukkige groep zijn de mannen boven de 50 jaar (na de midlife crisis)
 • en dan krijg je het bekende U - vormige verband tussen leeftijd en het huwelijksgeluk: jonge vrouwen het gelukkigst, vrouwen tussen 30-40 jaar minder gelukkig, vrouwen tussen 40-50 jaar: nog minder gelukkig
 • jonge mannen zijn vrij gelukkig, maar niet zo gelukkig als de jonge vrouwen, mannen tussen 30-40 minder gelukkig maar gelukkiger dan de vergelijkbare groep vrouwen; mannen tussen 40-50 nog minder gelukkig, maar gelukkiger dan de vergelijkbare groep vrouwen.
 • alle mannen liggen boven de curve van de vrouwen qua geluk; behalve voor de groep jonge vrouwen, die liggen het hoogst.
 • vroeger lag de gelukscurve van mannen en vrouwen dichter bij elkaar.

Waar kan dat aan liggen? We moeten het niet te ver gaan zoeken. Wie zijn het minst gelukkigst? Vrouwen die het het drukst hebben: werken + thuis het huishouden doen; ze zijn niet zo tevreden met de taakverdeling, vooral tussen de 40-50 jaar is er onvrede.

Er is dus nogal wat onvrede bij vrouwen tussen 30 à 50 jaar, en dat heeft te maken met de specifieke situatie van de vrouw in deze postmoderne tijd. Vrouwen lijden soms aan een uitputtingsdepressie. De onvrede van die vrouwen met de taakverdeling is vrij groot.

Beide geslachten vinden de taakverdeling erg belangrijk. Volgens 81% van de mannen is dat thuis gerealiseerd, en maar 51% van de vrouwen vinden dat ook.

Maar daarmee valt en staat een relatie niet, meestal is die taakverdeling wel een knelpunt, een discussiepunt.

Conclusie:
Hoe voelen mensen zich in hun relatie? Komen ze aan hun trekken?
De meeste voelen zich vrij goed, voelen zich gerespecteerd, zeggen ook wel dat er wordt ingesprongen als dat nodig is. Qua taakverdeling is er wel een stuk onvrede.

Mannen zeggen ook meer dan vrouwen dat ze bepaalde onderwerpen vermijden. Mannen zeggen iets meer dan vrouwen dat ze géén conflicten willen. Mannen nemen een vluchtheuvel (de computer, de duiven, de voetbal,...). Hier kan nog aan gewerkt worden.

Bron: © 2001 notities voordracht "Doe ik het goed? Een denkmoment over relaties in het derde millenium." door Dr. Danny Verstraeten, psychologe, docent Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.