Home > Kinderen > Partners en opvoeden pointer Je bent hier

Partners en de opvoeding van hun kinderen.

Opvoeding van kinderen. Belangrijk is het ontwikkelen van basisvertrouwen. Andere tips: we evolueren naar een onderhandelingskultuur. Dus overleg met de kinderen is belangrijk met dien verstande dat je ook wel duidelijk zegt, wat kan en wat niet kan. Via zo'n gesprek zeg je ook: er valt hier te praten. Dat is een belangrijke waarde. In zo'n gesprek ervaren de kinderen ook een reële betrokkenheid van hun ouders. Maar let op: niet alles zo maar toelaten.

Je hebt de autoritaire opvoeding, de laissez-faire houding en de echte onderhandelingskultuur. In de de echte onderhandelingskultuur kan je oplossingen vinden waarin ouders het laatste woord hebben. Je moet een soort van autoritatieve houding van gezag kunnen uitoefenen, een gezag dat beveiligend werkt. (Sommige mensen snakken naar gezag omdat dat veiligheid geeft).

Voor de ouders: een advies, geloof in jezelf, in je eigen levenservaring, durf je nek uit te steken, durf leiding geven, niet tiranniek opleggen maar wel leiding geven, en zeker niet in alles toegeven. Een gesprek aangaan met je kind, dat vraagt tijd, dat vraagt geduld, maar het beloont.

Gevoel van betrouwbare ouders: rekening houden met de loyauteit van de kinderen; let daar voor op in hersamengestelde gezinnen; kinderen zijn onvoorstelbaar loyaal. We zien dat te vaak over het hoofd. We moeten meer aandacht hebben voor wat een kind allemaal wil geven aan zijn ouders (b gehandicapt kind). Wat kinderen willen geven, laten voelen, dat je gezien hebt wat zij je willen geven. Dat doet het basisvertrouwen van kinderen wel goed. Let op: ouders diescheidden, die naast de motionele nood van hun kinderen heen kijken, die in hun eigen strijd gewikkeld zijn.

Relatie moet eenduidig zijn, bij onenigheid eerst met elkaar bespreken, en dan naar het kind.

Problemen zoon: je kan géén twee hanen op dezelfde mesthoop hebben; gezin moet in een nieuwe fase komen, nestverlating door de jongen; voor de ouders terug concentratie op de partnerrelatie van beide ouders. Conflicten tussen vaders en zonen is ingebakken. Een goede vader is een identificatiefiguur maar ook een rivaal.

 

 

Bron: © 2001 notities voordracht "Doe ik het goed? Een denkmoment over relaties in het derde millenium." door Dr. Danny Verstraeten, psychologe, docent Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.