Home > Man versus Vrouw > De invloed van enkele belangrijke gebeurtenissen op ons geluksgevoel. pointer Je bent hier

Wat is de invloed van ons relatieleven op ons geluksgevoel ?

effecten op gelukMensen maken in hun leven allerlei gebeurtenissen mee die een invloed kunnen hebben op geluksgevoel. Hieronder bespreken we enkele belangrijke gebeurtenissen (transities) en de invloed ervan op ons welbevinden. Het onderzoek is uitgevoerd op jongvolwassenen (zie onderaan bij bronnen).

Wat zijn positieve transities?

Positieve transities zijn o.m. het verlaten van het ouderlijk huis, het vinden van een eerste werk, van een relatie, en het krijgen van een eerste kind.

Door het verlaten van het ouderlijk huis wordt je zelfstandig, een eerste baan levert nieuwe sociale contacten en een inkomen op, een realtie brengt zowel sociale (emotionele steun, affectie, ...) en materiële hulpbronnen mee.

De geboorte van een eerste kind geeft een nieuwe zin aan het leven en bevordert de sociale integratie.

De meeste mensen zijn na zo'n positieve transitie gelukkiger met het leven dan daarvoor behalve voor het verlaten van het ouderlijk huis.

Bij negatieve transities (verbreken partnerrelatie, verlies van baan) verlies je hulpbronnen. En dat heeft een negatief effect op je geluksbevinden.

De volgende vraag is dan of die bijkomende tevredenheid ook blijvend is.

Dat blijkt voor de transities die in de privésfeer vallen niet zo te zijn. Deze transities geven wel telkens de grootste verhoging in de tevredenheid maar ze houden niet stand. Met de tijdsduur neemt de tevredenheid langzaam af.

Het omgekeerde geldt bvb voor het verbreken van een partnerrelatie, in het begin daalt de tevredenheid sterk, maar nadien neemt het geluk weer toe. Mannen herstellen sneller van een relatiebreuk dan vrouwen.

Vrouwen daarentegen zijn blijvend meer tevreden met hun leven na de geboorte van hun eerste kind. Bij mannen daalt die tevredenheid terug tot het vroegere niveau.

Het hebben van werk of géén werk, of het verliezen ervan heeft niet zo'n invloed, hier gaat het wellicht meer om de inhoud van de baan.

Conclusie: vooral het aangaan van een samenleef relatie heeft de grootste invloed op het geluk van jongvolwassenen, alhoewel er nadien een gewenningseffect komt.

Bron:

Drs. J.P.M. Soons, NIDI, 2007.
Panelstudie Sociale Integratie in Nederland (PSIN): 1.775 jongvolwassenen van 18-26 jaar werden geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen m.b.t. andere relaties, werk en opleiding, en kinderen. Tevens werden vragen gesteld over welbevinden, attituden en persoonlijkheid. De respondenten werden ondervraagd in 1987, 1989, 1991, 1995, 1999 en 2005.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.