Home > Man versus Vrouw > Gehuwd zijn: de meest gelukkige partnerrelatie? pointer Je bent hier

Trouwen geeft nog altijd ietsje meer !!!

Gehuwden leven gelukkiger, tevredener en gezonder dan personen zonder partner (zie grafiek). Ze hebben minder last van depressies en minder alcoholproblemen. Dat blijkt ondanks alle echtscheidingen nog steeds het geval te zijn, ook vandaag nog. Gehuwden scoren ook beter dan ongehuwd samenwonenden, die op hun beurt beter scoren dan personen met een LAT-relatie. Mensen met een relatie scoren duidelijk beter dan singles.

 

score tevredenheid

 

 • 6,6 zonder partner
 • 7,2 LAT
 • 7,6 samenwonenden
 • 7,9 gehuwden

 

Personen die samenleven (samenwonenden en gehuwden) voeren beide een gezamenlijke huishouding, gaan kosten en taken verdelen. Zij voelen zich meer verantwoordelijk voor elkaar, en zullen niet zo snel uit elkaar gaan. Ze verschillen hierin dat ongehuwd samenwonenden meestal minder traditionele waarden en normen hebben. Meestal hebben deze laatsten ook een gelijkere rolverdeling en brengen ze beide inkomen in. Tegelijk blijkt dat samenwonenden meer conflicten hebben dan gehuwden, en dat de kans groter is dat ze uit elkaar gaan.

Een eerste conclusie is dus dat de duurzaamheid van de relatie en de mate van verbondenheid groter is bij gehuwden dan bij ongehuwd samenwonenden.

Welk verband is er tussen het hebben van een relatie en levenstevredenheid?

Het grotere geluk van mensen die met een partner samenleven is dat ze een huishouding delen. Trouwen blijkt echter toch nog iets meer aan dat geluk toe te voegen dan ongehuwd samenwonenden. Het is best mogelijk dat samenwonen voor een aantal personen een soort van proefperiode is, die gevolgd wordt door een huwelijk, als alles goed blijkt te gaan. Op die manier is het logisch dat huwelijken iets stabieler en gelukkiger zullen zijn dan samenwoonrelaties. Ook de duurzaamheid en mate van verbondenheid is hoger bij gehuwden, wat ook een gunstige invloed kan hebben op de tevredenheidsindex.

Gehuwden kiezen beide voor de huwelijkse staat, en zien dit als een duurzame verbintenis, ondanks het hoge aantal echtscheidingen. Bij samenwonenden bestaan er op dat vlak nogal eens verschillen, in de zin dat de ene de bedoeling heeft omuiteindelijk te huwen en de andere het toch eerder als iets tijdelijks wil beschouwen. Daardoor bouw je eens tuk onzekerheid is, wat een negaiteve invloed kan hebben op de totale tevredenheid.

Zal dit gelukgevoel nu standhouden of geleidelijk aan terug dalen?

Het algemeen gelukgevoel zou genetisch bepaald zijn d.w.z. dat er wel een tijdelijke stijging of daling door verandering van omstandigheden mogelijk is, maar dat mensen hun gedrag en hun verwachtingen aanpassen aan de nieuwe situatie, waardoor het effect van een bepaalde verandering met de tijd terug afneemt. Tegelijk kan men ook aannemen dat relaties blijvender gelukkiger maken omdat relaties voordelen meebrengen die singles moeten missen. Partners kunnen niet alleen een belangrijke bron van sociale steun zijn in moeilijke situaties, maar ze zijn tevens partners in het leven, zodat je dingen samen kan ondernemen. Een partner kan ook je zelfvertrouwen mede verhogen, en je identiteitstgevoel. Verder zijn een hoop materiële en financiële voordelen.

Onderzoek wijst erop dat mensen blijvend gelukkiger worden van een relatie. Het blijkt dat als mensen langer samenleven, het gelukgevoel wel daalt, maar zo langzaam, dat na 15 jaar samenleven het oude niveau van welbevinden nog niet weer is bereikt. Personen die niet samenleven worden mettertijd wel ongelukkiger. Dit komt doordat ze ouder worden, m.a.g. dat de kans om een partner te vinden verkleind, de onzekerheid daarover kan het gelukgevoel doen dalen.

Hoe verloopt de de levenstevredenheidbij jongvolwassenen?

Dit kan je afleiden uit onderstaande fictieve grafiek.

 

verloop tevredenheid

 

In de grafiek zijn twee fictieve levenslopen geschetst. Ze beginnen beide met hetzelfde geluksgevoel (score 6,6). Het geluksgevoel van de persoon zonder partner daalt met de jaren tot onder het niveau van 6. De andere persoon ervaart een eerste geluksboost als diens relatie start (net boven score 7). Nadien daalt heel lichtjes het geluksgevoel. Als de persoon gaat samenwonen krijgt hij opnieuw een geluksopstoot. Ook nadien zie je in de grafiek een lichte daling. Tot slot als hij gaat trouwen krijgt hij opnieuw een bijkomende geluksboost. Geleidelijk daalt nadien terug het algemeen tevredenheidsgevoel, maar blijft toch boven het oorspronkelijke geluksgevoel.

Mensen die met een partner samenleven zijn dus gelukkiger dan singles, en dat gewonnen geluksgevoel blijft ook standhouden. Trouwen geeft nog altijd ietsje meer!

Uiteraard zullen niet alleen relaties een invloed hebben op het geluksgevoel.

Bron: Drs. J.P.M. Soons, NIDI, 2007.
Panelstudie Sociale Integratie in Nederland (PSIN): 1.775 jongvolwassenen van 18-26 jaar werden geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen m.b.t. andere relaties, werk en opleiding, en kinderen. Tevens werden vragen gesteld over welbevinden, attituden en persoonlijkheid. De respondenten werden ondervraagd in 1987, 1989, 1991, 1995, 1999 en 2005.

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.