Home > Mannen versus Vrouwen > Zijn mannen meer met seks bezig dan vrouwen? pointer Je bent hier

Zijn mannen wel meer met seks bezig dan vrouwen?

Weer een mythe ontmaskerd?

Een bekend stereotype stelt dat mannen meer met seks bezig zijn dan vrouwen. De universiteit van Florida onderzocht deze uitspraak en ging na in welke mate vrouwen en mannen zich hielden aan deze restrictieve seksuele gender rollen. Ze ondervroegen mannen en vrouwen naar hun seksuele overtuigingen, en deelden dit in op basis van vier factoren:

 1. Seks is persoonlijk en fysiek plezierig
 2. Seks is gunstig voor het creëren van positieve gevoelens voor zichzelf
 3. Seks is persoonlijk kostelijk, in de zin van dat het verbonden kan zijn met negatieve emotionele, psychologische of fysieke gevolgen
 4. Seks is een overtreding van sociale verboden of taboes

Seks fysiek plezierig of sociaal taboe ?

Mannen blijken volgens deze studie de neiging te hebben seks meer persoonlijk en fysiek plezierig te vinden dan vrouwen, terwijl vrouwen meer geneigd zijn de denken dat seks sociale taboes overtreedt. Deze seksuele restrictieve gender rollen worden vaak zelfvervullende profetieën.

Waar minder wordt over gepraat is dat de genderrollen ook mannen beperken tot een nauwe marge van aanvaardbaar seksueel gedrag, in die zin dat anderen hem onrijp of onmannelijk vinden als hij niet geregeld seks heeft.

Mannen blijken seks ook persoonlijk kostelijker te vinden, wellicht omdat ze zich meer engageren in risicovoller seksueel gedrag. Hoe meer partners, en hoe meer seks men heeft, hoe meer kans op ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare ziekten.

Mannen jongleren dus op een dunne koord tussen risicovolle seks, die de maatschappij van hem verwacht, en de 'prijs' die hij dient te betalen om seks te hebben.

Vrouwen gaan aan seks meer negatieve sociale gevolgen verbinden. Ze zullen bijgevolg langer wachten met sex, en zich niet zo snel engageren in seks buiten een intieme relatie.

In die zin zullen vrouwen meer dan mannen geïnteresseerd zijn in het wachten op de ware Jacob, en op de juiste moment om seks te hebben.

Mannen van Mars, Vrouwen van Venus: dan toch een mythe ?

Maar wanneer de seksuele overtuigingen werden bekeken in een intieme relatie, bleken mannen en vrouwen meer gelijk te zijn dan verschillend. De onderzoeksresulaten tonen aan dat genderrollen eerder aanpasbaar zijn, en dat vrouwen en mannen vrij zijn om te kiezen in welke mate ze zich conformeren met deze seksueel restrictieve gender rollen.

Blijkbaar zijn mannen en vrouwen eerder van dezelfde planeet éénmaal ze een intiem koppel vormen.

Mannen ervaren heel wat druk om seks te hebben met verschillende partners, dit in tegenstelling tot vrouwen die worden beschouwd als de poortwachters van de seksualiteit. Maar éénmaal in een intieme relatie, valt de druk voor mannen om seks te hebben weg, en de druk voor vrouwen om géén seks te hebben valt eveneens weg.

De verwachte genderrollen vallen zwakker uit dan de romantische gevoelens mannen en vrouwen voor elkaar hebben binnenin die intieme relaties.

Mannen en vrouwen zijn dus géén slaaf van genderrollen !

Omdat deze gender rollen al honderden en honderden jaren bestaan, beschouwen we deze als vaststaand, en veronderstellen we dat de maatschappij zo is, en dat mannen en vrouwen als zodanig zullen handelen.

De belangrijkste implicatie van deze studie is dat we niet de slaaf zijn van de genderrollen, die de maatschappij ons oplegt, maar dat we heel wat vrijheid hebben, in het bijzonder seksueel.

 

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.