Home > Partnergeweld > Vrouwen agressiever dan mannen ? pointer Je bent hier

Vrouwen agressiever dan mannen ?

Het is een hele klus om zicht te krijgen op partnergeweld. De dwingende sociale gedachtegang is nog steeds dat het vooral de mannen zijn die hun partners mishandelen. Alfred Lange (Universiteit van Amsterdam) noemt dit een voorbeeld van vertrouwen in een aanname die niet op empirie is gebaseerd. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er ongeveer evenveel geweld wordt gepleegd door de man als door de vrouw.

Velen leggen nog steeds de nadruk op het slachtofferschap van de vrouw. Aan de andere kant zijn er de laatste jaren steeds meer discussies over de motivatie waarom geweld wordt gepleegd.

Bron:

vzw Mandala

Handboek systeemtherapie, Anke Savenuje, Justine van Lawick, Ellen Reijmers (redactie), 2008, artikel van Alfred Lange, Geweld binnen gezinnen: tussen partners en tegen kinderen, p 100 tot 102

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.