Home > Partnergeweld > Geweld tussen partners > Geweld van vrouwen op mannen pointer Je bent hier

Achterstevoren op de ezel: mannen als de onaanvaardbare slachtoffers van partnergeweld.

Na de Renaissance werden in Frankrijk en Engeland mannen waarvan men dacht dat ze werden mishandeld en/of gedomineerd door hun vrouwen, belachelijk gemaakt en gekleineerd.

In Frankrijk werd zo'n "mishandelde" man door de stad rondgereden achterstevoren op een ezel met de staart in zijn hand. in engeland werden "misbruikte" mannen op een handkar vastgebonden en zo rondgereden, daarbij veracht en belachelijk gemaakt door de inwoners.

Dergelijke behandelingen kwamen voort uit het patriarchale ideaal waarin van een man werd verwacht dat hij zijn vrouw domineerde, en hij haar, als de noodzaak zich voordeed, ook een pak slaag gaf; en niet andersom.

Het merendeel van onderzoek naar huiselijk geweld richt zich vooral op geweld van mannen naar vrouwen. Andersom is er weinig onderzoek. Er is (was) zelfs een verhitte controverse binnen onderzoekskringen op dat vlak tussen diegenen die bewijzen hebben aangebracht voor het bestaan van de man-als-slachtoffer tegenover degenen die dat probleem belachelijk maken.

Ik citeer Straus en Gelles (1986): " een belangrijke en verontrustente uitkomst over geweld in Amerikaanse gezinnen is dat in opvallende tegenstelling tot het gedrag van vrouwen buiten het gezin, vrouwen binnen het gezin even gewelddadig zijn als mannen".

Enkele getuigenissen uit mijn praktijk

 • Zij: ik geef toe dat ik hem krab, maar ik doe dat omdat hij mij kwetst, en hij voelt niet dat hij mij kwetst, als ik hem krab, dan voelt hij het. Deze vrouw doet dat in het bijzijn van de kinderen, zodat de kinderen opmerken "vader krijgt er weer van langs". En hij (traditioneel maatschappelijk): ik zal haar nooit slaan .. En zij: ik weet dat ik dat niet mag doen ...
 • Hij: ze was woedend, ze scheurde mijn broek van mijn lijf, en dan sloeg ze mijn gitaar kapot, .. Hij: ik hou haar tegen, maar wat als ze er ooit met een mes staat.
 • Hij: ze heeft me gestampt, in bed ...
 • Hij: ze sloeg me, dan heb ik er schrik van ...
 • Hij: ze stak met een vork naar mij toe, één keer kon ik net op tijd weg, de tweede keer was het in mijn lip; soms slaat ze ook met haar vuisten op mij ... verder veel verwijten, klachten neerleggen bij de politie, enz

Enkele vormen van geweld van vrouwen naar hun mannen toe

Achtervolgen en controlerend gedrag, afwijzen, bedreigen, begluren, beschuldigen, de schuld geven van alle ellende in hun relatie, bestoken met e-mail, sms, telefoon, géén steun geven, herhaaldelijk vertrekken en terugkeren, het huis leeghalen, het opzetten van de kinderen tegen de vader, lastig vallen, liegen, het loon spenderen, haar moeder laten primeren, negatieve opmerkingen maken, obscene gebaren, onwaarheden rondvertellen, overspel, pesterijen, roepen en tieren, uitlachen, uitschelden, vernederen, verwijten, weigeren van seks, weigeren van bezoekrecht, ... Je kan ze indelen in een vijftal vormen: bedreigingen, controleren, pesterijen, stalking, iemand neerhalen, met betrekking tot de kinderen, andere ...

Mogelijke oorzaken van partnergeweld door vrouwen

 1. Alcoholmisbruik is een belangrijke trigger (niet oorzaak) van intrafamiliaal geweld.
 2. Psychologische problemen, vooral de borderline persoonlijkheidsstoornis zou voor de helft kunnen geassocieerd worden met intiem geweld door vrouwen. Deze stoornis wordt gekenmerkt door stemmingsstoornissen, liegen, seksuele problemen en middelengebruik.
 3. Onrealistische verwachtingen, veronderstellingen of conclusies
 4. Premenstrual Dysphoric Disorder komt voor in de laatste week van de premenstruele fase met als symptomen: verregaande irriteerbaarheid, woede, spanning, depressie.
 5. Neurologische stoornissen.
Bron:

vzw Mandala

Malcolm George, Nederlandse vertaling: Hein van Gils. Achterstevoren op de ezel: mannen als de onacceptabele slachtoffers van huiselijk geweld, Uit: The Journal of Men's Studies, Volume 3, Number 2, November 1994, p. 137-159, 1994

Ellen Goovaerts, Geweld en misbruik in de privé-sfeer: verschillende vormen van psychisch geweld op mannen, 2004-2005

Battered Men - The Hidden Side of Domestic Violence

Fathers For Life

 

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.