Home > Partnergeweld > Geweld tussen partners > Wanneer is relatietherapie zinvol ? pointer Je bent hier

Geweld tussen partners: wanneer is relatietherapie zinvol ?

Bij zwaar fysiek en emotioneel geweld is relatietherapie niet aangewezen. Slachtoffers gaan dikwijls conflict uit de weg gaan om het geweld te vermijden. Relatietherapie kan echter tot verdere escalaties leiden omdat deze gesprekken er o.m. op gericht zijn conflicten en meningsverschillen openlijk te bespreken. Vermijden van conflict wordt daardoor practisch onmogelijk, en plaatst het slachtoffer in een gevaarlijke positie. Relatietherapie is hier slechts mogelijk nadat de agressor een geschikte individuele therapie (of gespecialiseerde groepstherapie) heeft gevolgd, zodat hij (zij) zijn (haar) agressie kan beheersen. In deze gevallen heeft het fysieke geweld in wezen niets te maken met de relatie, maar met de agressor zelf. Relatietherapie heeft dan ook géén zin. Aan daders van dergelijke vormen van fysiek geweld moet door de maatschappij een signaal gegeven worden dat dat gedrag ontoelaatbaar is. Een geschikt maatschappelijk antwoord op dit gedrag is dus noodzakelijk. Dit antwoord mag niet alleen repressief zijn maar moet daarnaast ook kansen op herstel bieden door bvb een geschikte therapeutische aanpak. Veel aandacht moet gaan naar de responsabilisering van de daders. Relatietherapie bij zwaar fysiek en emotioneel geweld, heeft enkel kans op slagen nadat de agressor een geschikt therapeutisch programma met succes heeft beëindigd. Bovendien is opvolging noodzakelijk.

Wanneer is relatietherapie dan wel zinvol bij de behandeling van fysiek geweld ?

Partnergeweld heeft niet alleen te maken met fysiek of psychisch geweld maar functioneert ook als een methode tot controle, onderwerping en intimidatie.

Nochtans zijn er heel wat koppels die in een ernstig conflict gewikkeld zijn, waarbij dit conflict soms wel fysiek omslaat ook, zonder dat dit zo'n ernstige geweldproporties krijgt. Welke zijn deze koppels ? Het zijn de koppels waar de vrouw occasioneel de man fysiek raakt uit frustratie, maar waarbij de man niet lichamelijk wordt gekwetst en zonder dat er angst bij de man wordt geïnstalleerd. Er zijn koppels waar er al eens wordt geduwd en getrokken, maar zonder kwetsuren, en waarbij de vrouw niet angstig wordt. Hier kan relatietherapie een ideale behandeling zijn. Het gaat hier dus om licht geweld. Ook bij licht geweld, moet men voorzichtigheid in acht nemen. Bij het starten van de relatietherapie spreekt men best een "niet-geweld" contract af. Verder is het belangrijk koppels methodieken bij te brengen waardoor ze dergelijke conflicten kunnen de-escaleren. De "time-out" procedure is daarbij het meest geschikt.

Bron:

vzw Mandala

  • Neil Jacobson, Ph.D en John Gottman, Ph.D, When Men batter women, New insights into Ending Abusive Relationships, Simon & Schuster, 1998.
  • Intieme Oorlog, Over de kwetsbaarheid van familierelaties, Martine Groen & Justine van Lawick, Van Gennep, 2006

 

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.