Home > Gehechtheid > Hoe sta je tegenover je eigen ervaringen? pointer Je bent hier

Welke houding heb je tegenover je eigen ervaringen ?

In verband met gehechtheid werd er bij volwassenen onderzoek gedaan met behulp van het Adult Attachment Interview. Daaruit blijkt dat volwassenen met een veilige hechting over een beter en groter vermogen beschikken tot reflecteren of mentaliseren dan mensen met minder goede gehechtsheidservaringen. Dergelijke reflecterende of mentaliserende houding resulteerde dan in een coherent verslag over hun eigen (gehechts)ervaringen, wat dan weer de weerslag is van een coherent zelf. Mentaliseren leer je in het veilige contact met de moeder, vader en andere opvoeders.

Een coherent zelf is consistent met zichzelf, en vormt een samenhangend, goed geïntegreerd geheel en is in staat tot samenwerking met anderen.

Daartegenover heb je een niet-coherent zelf, vol met inconsistenties, vaak ook met vormen van dissociatie en ontkenningen. Via het beleven van een veilige relatie of via therapie kan het vermogen tot mentaliseren van deze personen gestimuleerd worden. Op die manier kunnen we dan spreken van een verworven veiligheid (earned security): we kunnen deze gehechtheidsgeschiedenis overstijgen.

Volgens David J. Wallin (zie bron) zijn het niet onze ervaringen die doorslaggevend zijn, maar wel de houding tegenover onze ervaringen.

Hij spreekt dan van een drietal basishoudingen:

 1. Ingekapseld zijn in de dingen die we ervaren.
 2. Het hebben van een mentaliserende of reflectieve houding tegenover wat we ervaren.
 3. Het hebben en ontwikkelen van een mindfulness houding.

Personen die ingekapseld zijn, reageren vaak vanuit bepaalde problematische ervaringen. Zij kunnen er baat bij hebben om te leren vanuit meervoudige niveaus toegang te krijgen ipv van steeds vanuit een zelfbeschermende of ondermijnende houding.

David Wallin (zie bron) gaat er verder vanuit dat we om toegang te vinden moeten afstemmen op het non-verbale domein. Dat vraagt een mentaliseren en reflecteren, een weg vinden naar een intuïtief begrip van de mentale toestanden die aan de basis liggen van wat de cliënt voelt, ervaart. Dit gaat in twee stappen:

 1. Met impliciet mentaliseren: de therapeut gaat meeleven en zijn reacties afstemmen op de ervaring van de cliënt in het hier en nu, ervaringen die misschien innerlijk of onbewust gevoeld worden, maar waar er alsnog nog geen woorden voor zijn.
 2. Als er dan toegang is, kan de cliënt daarover gaan reflecteren, om zo die ervaringen en gevoelens te integreren: dit vraagt expliciet mentaliseren. Bij expliciet mentaliseren maken we gebruik van woorden zodat de cliënt kan wijs geraken uit hun ervaringen, en deze te plaatsen in het voorbije verleden, in het nu en in de context van de verwachte toekomst.

Door dit impliciet en expliciet mentaliseren kan de cliënt dit uiteindelijk zelf gaan leren doen.

Psychotherapie kan de cliënt ook leren een houding aan te nemen van mindfulness, aandacht zonder oordelen, gewoon helder beseffen wat er op elk moment met ons aan het gebeuren is.

Bron: Gehechtheid in psychotherapie, David J.Wallin, Uitgeverij Nieuwezijds, 2013, 256p

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.