Home > Omgaan met conflicten > A good fight may keep you and your marriage healthy pointer Je bent hier

Op tijd een fikse ruzie kan je huwelijk gezond houden en je leven verlengen

Een studie van de universiteit van Michigan volgde 192 koppels over een periode van 17 jaren. Ze bestudeerden de reacties op onterechte aanvallen van de ene partner op de andere. Op basis daarvan deelden ze de koppels in, in vier groepen:
  1. een eerste groep waarbij beide partners uiting gaven aan hun woede
  2. in de tweede en derde groep onderdrukte de man, respectievelijk de vrouw haar woede
  3. en een vierde groep waarbij beide hun woede onderdrukten

In de vierde groep, waar beide partners hun woede onderdrukten naar de andere toe wanneer ze unfair werden 'aangevallen', was de kans op een vroegere dood tweemaal zo groot dan in alle andere groepen. 

Als koppels samenkomen, is één van hun voornaamste taken zich te verzoenen bij conflict. Niemand wordt hier echter op voorbereid.  Als je goede ouders hebt, dan heb je dat misschien gezien in je jeugd, en dan kan je dat gedrag imiteren. Maar meestal zijn koppels onbekend met het proces van conflictoplossing. De kern van het probleem is, als er conflict is, hoe los je dat op.

Als je je woede begraaft, en erop gaat broeien, en je gaat wrokkig worden naar de andere persoon toe, en je probeert het probleem niet op te lossen, dan krijg je pas moeilijkheden.

Van de 192 koppels die werden bestudeerd, waren er 26 die hun woede onderdrukten: in deze groep telde men 13 doden of een kwart van de betrokkenen. Bij de andere 166 paren telde men slechts 41 doden, of ongeveer één achtste, dat is dus de helft minder!

Bij 27% van de koppels die hun woede onderdrukten, stierf één lid van het koppel tijdens de bestudeerde periode, en bij 23% van deze koppels stierven ze beide. Bij 19% van de andere koppels, stierf één lid van het koppel, en bij slechts 6% beide personen.

Let wel het gaat enkel om 'aanvallen' die als unfair werden beschouwd. Als de aanval als fair werd gezien, werd het 'slachtoffer' niet kwaad.

Bron: University of Michigan, februari 2008

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.