Home > Omgaan met conflicten > Onze partners negatief zien kan positief zijn pointer Je bent hier

Onze partners negatief ervaren kan een positieve zaak zijn !

Op de universiteit van Michigan vergeleek researcher Birditt relatiepatronen doorheen de tijd met je intieme partner, kinderen of beste vriend(in)? Ze stelde vragen zoals "Mijn (partner, kind, vriend) werkt op mijn zenuwen" en "Mijn (partner, kind, vriend) stelt mij teveel eisen".

En wat bleek?

Oudere volwassenen (60-plussers) hadden de minst negatieve relaties met partners, kinderen of vrienden. Deze resultaten zijn consistent met andere studies die er ook op wijzen dat oudere volwassenen minder conflicten rapporteren dan jongere volwassenen over hun relaties. Twintigers en dertigers rapporteren de meeste conflicten in hun relaties.

Een tweede conclusie is dat de partnerrelatie als de meest negatieve werd gezien en ook negatiever wordt doorheen de tijd.

elkaar_irriterenJe relaties met je kinderen en met je beste vrienden neigen dus minder negatief te worden, naarmate je ouder wordt, terwijl we tegelijkertijd onze intieme partner eerder meer als irriterend en eisend zullen zien.

Intieme relaties zijn heel belangrijk voor onze gezondheid, maar we weten ook dat intieme relaties heel erg irriterend kunnen zijn.

Deze irritaties beschrijven en begrijpbaar maken is een goeie manier om ten eerste aan te geven welke irritaties je als 'normaal' zal ervaren, en ten tweede om uit te zoeken hoe je er kan mee omgaan. En dit kan er voor zorgen dat we toch gelukkig blijven in deze intieme relaties, die tenslotte goed zijn voor onze 'gezondheid'.

In die zin kunnen negatieve gevoelens in onze intieme relaties een positief gegeven zijn.

Dat er meer negatieve gevoelens zijn in onze intieme relaties komt omdat er heel wat contact is met deze partner. Daardoor zal het ook gemakkelijker worden om deze negatieve gevoelens te uiten. Als we hier spreken over negatieve dingen, dan hebben we hier over de kleine dagelijkse dingetjes, van hoe hij bvb omgaat met zijn vuile kleren, of hoe zij haar tanden poetst, enz. Het gaat dus niet over diepgaande onenigheden over de grote vraagstukken in het leven.

Oudere volwassenen zullen ook trachten conflicten te vermijden door confrontaties uit de weg te gaan, eerder dan door te discussiëren over de problemen. Vandaar ook dat ze minder conflicten zullen rapporteren dan jongeren. Dit kan ook een reden zijn dat je met de jaren meer irritaties zal hebben met je intieme partner, die kan je immers moeilijker uit de weg gaan, als je samenleeft.

Onze intieme partners werken ons dus meer op de zenuwen, hoe langer we er mee samenleven, maar dat betekent niet dat we niet van hen houden. Onze relaties met onze intieme partners zijn de meest ambivalente relaties die we hebben.

We houden van ze en we haten ze.

De manier waarom je met die negatieve gevoelens omgaat, is erg belangrijk voor je relatie. Het heeft géén zin te gaan roepen op elkaar. Soms is het beter een stapje terug te zetten, eerst te kalmeren, vooraleer het probleem aan te pakken.

Met de jaren zullen onze intieme relaties verbeteren, en deze negatieve gevoelens maken er deel van uit, en zijn in feite een normaal bestanddeel van al onze relaties.

Deze conclusies kunnen de druk wat van ons afnemen alsook het schuldgevoel verminderen, dat we soms hebben, als onze intieme relaties niet steeds zo vlot verlopen, als we wel zouden willen.

Het is belangrijk voor mensen om verschillende contacten te hebben, en dus niet alleen met hun intieme partners, maar ook met vrienden.

Bron: Seeing our spouses more negatively might be a positive, University of Michigan Institute for Social Research.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.