Home > Methodieken > Focusingproces: schema pointer Je bent hier

Focusingproces: schema van het focussen zelf (zie Mia Leijssen)

Proces 2: De volledig lichamelijk gevoelde betekenis / Expliciteren van het impliciet gevoelde

Therapeut (T)
Cliënt (C)*
Voorbeelden
T reflecteert, valoriseert die lichaamssensatie, bevraagt die, laat C wachten, gebruikt stilte, introduceert daarmee de focusingattitude

Een lichamelijke sensatie

 

T: " Kan je eens nagaan wat je gewaarwordt in je lichaam? "
C: " een spanning in de maagstreek" en "die is krachtig"

T neemt die bijkomende betekenis over en laat stilte (focusingattitude), geeft tijd en ruimte aan het innerlijk gevoelde om zich verder te ontvouwen; T laat C telkens toetsen, geven die "uitdrukkingen" het juist weer Er komt meer via
symboliseringen/beelden

T: meestal vanzelf of "wat komt er naar voor, welk beeld, woord, kleur, vorm, beweging?"
C: "het springt eruit"
C:" zoals een duivel uit een doos"

T geeft C mogelijkheid om te doorvoelen, herhaalt de woorden van C (handvatten: een handvat neemt een gans gevoel vast en kan daarmee terug opgeroepen worden); een lichte verandering in de woorden kan reeds wat anders betekenen; T laat resoneren, spiegelt de begrippen, waardoor C kan toetsen

Er komt nadien haat naar boven, dus een
emotie

 

T:" welke emotionele kwaliteiten zitten er in die gewaarwording ?"
C:" dat is juist" "of nee, het is eerder zo, ..."
T laat C de ruimte om te vertellen over de situatie C legt verbinding met situatie T:"Wat in je leven voelt zo?"
C:" Mijn vriend heeft me inderdaad gekwetst, vernederd
T kan eventueel via verdere vragen nog verder exploreren; er zou nog meer nieuws kunnen komen.

Hieruit komt de groeistap, het nieuwe, C wordt gewaar, er verandert iets in hem.

= gevoelde verschuiving (shift) of het impliciete werd geëxpliciteerd

(zucht, ontspanning in het lichaam)

* De volgorde kan telkens verschillen, C starten dikwijls op een andere manier op of met een specifieke component; als een bepaalde component zich niet ontvouwt, is het aan de T om deze ontbrekende componenten te evoceren opdat de gevoelde betekenis volledig aanwezig kan komen. Het ontbreken van een bepaalde component kan je uitnodigen

  1. Het eerste proces: de juiste afstand vinden ten aanzien van de beleving, ruimte maken; de C zit te ver, te dicht, ...
  2. Het tweede proces: de kern van het focusingproces (zie schema)
  3. Het derde proces: het ontvangen van alles wat zich wil aandienen in het ervaringsproces bv allerlei struikelblokken zoals weerstanden, interferende karakters (of de interne criticus), ...
Bron: vzw Mandala

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.