Home > Individuele therapie > Waarom zou je kiezen voor individuele therapie ? pointer Je bent hier

Waarom zou je kiezen voor individuele therapie ?

Waarom naar een therapeut ?

Je kan altijd praten met leeftijdsgenoten, vrienden of partners, maar vaak wordt je beter geholpen bij een therapeut. Bij een therapeut kan/mag je gerust het gevoel hebben dat je over alles kan praten. Praten vooral over die dingen waardoor je je niet goed in je vel voelt.

Klachten

 • Je hebt klachten of problemen in je relaties, familie, werk, levensstijl, ...
 • Het kan te maken hebben met het leven van alledag, ..
 • Je kan een laag zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen ...
 • Je hebt net een mislukte relatie achter de rug, ...
 • Je partner wil weg, en je hebt verdriet, je zit met allerlei vragen, en gevoelens, ook woede, ontgoocheling, onzekerheden
 • Je hebt veel spanningen in je relatie, ..
 • En dat genereert gevoelens van depressie, angst, prikkelbaarheid, eenzaamheid, mislukking, onvrede.
 • Je vraagt je af hoe je er beter mee kan leren omgaan, zijn er onderliggende problemen, enz....
 • Zijn er bepaalde trauma's uit het verleden die je parten spelen, ...
 • Je hebt problemen met het reguleren van je emoties, m.a.g. woedeuitbarstingen, verdriet, en dgl.
 • Je zit met lastige gevoelens zoals angst, schaamte, schuld, pijn ...

Het therapieproces

 • Individuele therapie start met een intake proces; we bekijken dan wat er nu in je leven speelt, wat je NU naar de therapie brengt, we brengen je genogram (familiegeschiedenis, relaties, ...) in kaart om jouw en mij te helpen begrijpen waarom de dingen nu verkeerd lopen.
 • Als huiswerk geef ik je dan de schemavragenlijsten mee. Met behulp van die lijsten kunnen we een heleboel patronen en valkuilen, die maken dat je moeilijker kan functioneren, ontdekken en benoemen. Deze methode van therapie wordt ook schematherapie of valkuilentherapie genoemd.
 • Als je klachten gerelateerd zijn aan onverwerkte trauma's, dan maken we samen een traumakaart op, en vervolgens een stabilisatieprofiel. Vooraleer je te confronteren met je onverwerkte trauma's, is het belangrijk eerst na te gaan of je wel sterk genoeg staat om de verwerking aan te kunnen. En het is net dat wat we onderzoeken met dat stabilsatieprofiel en de draagkrachttest. Als dat ok is, gaan we over tot de twee fase, de confrontatiefase, waarin het trauma gaan benaderen en verwerken. Daarvoor staan ons verschillende methodes ter beschikking in functie van wat voor jouw het meest gepast is (bvb EMDR, Imaginatie, Exposure, enz). Tot slot gaan we over tot de laatste fase, nl. de integratiefase. Deze therapieaanpak heet traumaverwerking.
 • Als we merken dat je last hebt van depressieve neigingen, dan pakken we die depressie concreet aan, aan de hand van wat op ' t ogenblik als de meest effectieve methode daarvoor is vastgesteld; deze methode draagt de naam gedragsactivatie.
 • Ook voor emotieregulatie maken we gebruik van wat we nu als de meest effectieve methode kennen: m.n. de dialectische gedragstherapie.
 • Zit je met lastige gevoelens zoals schaamte, schuld, pijn, angst, verdriet, ... dan kunnen we onderzoeken, wat je met die gevoelens probeert te vermijden, zodat je de verborgen meer aangepaste gevoelens kan ontdekken en daar ruimte aan te geven. Hiervoor vallen we o.m. terug op de kortdurende dynamische psychotherapie van Leigh McCullough e.a.
 • Waar nodig maken we gebruik van aangepaste bibliotherapie als ondersteuning.
 • Soms is het gewoon al voldoende dat je kan praten, dat er iemand luistert, iemand die je niet gaat (ver)oordelen, iemand bij wie je veilig 'je hart kan luchten'.
Bron: Mandala vzw

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.