Home > Je relatie boeiend houden > Sterft de romantische liefde een natuurlijke dood in een langdurige relatie? pointer Je bent hier

Vervolg: Sterft romantische liefde een natuurlijke dood in een langdurige relatie? Deel 4

Langdurige romantische liefde en welzijn.

Indien romantische liefde – gedefinieerd als intens, geëngageerd én seksueel - bestaat in langdurige relaties (en dat romantische liefde zich dus niet enkel omzet in kameraadschappelijke liefde), kunnen we dat dan verbinden met algemeen welzijn?
Romantische liefde schijnt iets goed te zijn voor de relatie. Nochtans is dit enkel een folie-à-deux? Is het ook goed voor de betrokken individuen en voor diegenen errond? Heel wat studies wijzen erop dat gewoon getrouwd zijn wordt geassocieerd met subjectief welzijn.
Wat liefde betreft in dergelijke huwelijken, suggereren studies dat het ook een belangrijke voorspeller is van geluk, positieve emoties en levenssatisfactie.
Huwelijkssatisfactie voorspelt algemeen geluk, boven en naast andere soorten voldoening; het voorspelt psychologisch welzijn en fysische gezondheid; en kan dienen als buffer voor stresserende levensgebeurtenissen. Daarmee in overeenstemming zijn huwelijksbanden van lagere kwaliteit voorspellers van depressie en huwelijksontbinding.


Hoeveel van dit alles heeft specifiek te maken met romantische liefde? Een studie die normatieve met gestresseerde gehuwde koppels vergeleek op vlak van langdurige relaties (gemiddeld 19 jaar) vond dat "liefde" (gedefinieerd als een diepe emotionele band, wederzijds voor elkaar zorgen en aantrekking, samen in vertrouwen en nabijheid) het hoogste gerangschikt was tussen 19 variabelen die discrimineren tussen normatieve en gestresseerde koppels.
Andere studies suggereren sterke en significante links tussen romantische liefde en algemeen levensgeluk, er wordt gewezen op minder psychologische symptomen, op een grotere levenssatisfactie, en een betere fysieke gezondheid.

Zelfbeeld

Veel theoretici suggereren dat je zelfbeeld een belangrijke rol speelt in relaties en specifiek in relatie tot romantische liefde. Zo wordt Eros (romantische liefde) omschreven als het hebben van zelfvertrouwen en een hoog zelfbeeld wat toelaat om zich intens, en exclusief te focussen op een partner maar zonder bezitterigheid of jaloezie. In tegenstelling daarmee , wordt Mania (obsessie) beschreven als zijnde vol van onzekerheid en twijfel en gerelateerd tot relatie turbulentie, onvoldoening en obsessie. Consistent met deze idee, geven verschillende studies aan dat zelfbeeld in een bescheiden mate positief is geassocieerd met hogere Eros en lagere Mania scores.
De richting van causaliteit kan zijn van zelfbeeld naar liefde. Bvb volwassenen, die een veilige gehechtheid hebben, hebben de neiging een hoger en sterker zelfbeeld te hebben, en onderschrijven wederzijdse ondersteuning en ontwikkeling.
Dus, de gevoelde zekerheid dat een partner "er is voor jou", " ter beschikking is voor jou" "dat je er op kan rekenen", zorgt niet enkel voor een vlot functionerende relatie maar vergemakkelijkt ook romantische gevoelens.
In tegenstelling daarmee, zullen individuen die een onveilige gehechtheid hebben, minder effectief zijn voor het gebruiken en voorzien van een consistente veilige basis voor hun partners. Ze hebben bijgevolg een lagere voldoening en meer en groter conflict in relaties, en rapporteren eveneens een lager zelfbeeld.
Dergelijke gebeurtenissen kunnen onzekerheidsgevoelens verhogen over de relatie, en kunnen ook obsessieve liefde manifesteren.

Dit artikel bestaat uit verschillende delen: Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

Bron: Zie deel 5 onderaan

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats Waar ? Kapellebaan 31, bus 6, 2de verdieping, 2590 Berlaar. Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.