Home > Je relatie boeiend houden >Sterft de romantische liefde een natuurlijke dood in een langdurige relatie? pointer Je bent hier

Vervolg: Sterft romantische liefde een natuurlijke dood in een langdurige relatie? Deel 2

 1. De liefdesstijlen van J.A. Lee voorzien in 6 basisstijlen, waarvan de eerste 3 hier relevant zijn.

 • Eros of romantische liefde wordt gekenmerkt door een intense focus, waarde hechten aan en verlangen naar eenheid met de geliefde, zonder obsessie.
 • Mania of obsessieve liefde in de welke de minnaar jaloers is, vol twijfel over de oprechtheid en engagement van de partner, en voorwerp van fysische symptomen, zoals de onmogelijkheid om te eten en/of te slapen; de betrokkenen ervaren felle opwinding afgewisseld met zichzelf verzwakkende depressie.
 • Storge of vriendschappelijke liefde, een gevoel van natuurlijke affectie, een veilige, zekere, betrouwbare vriendschap (wordt ook dikwijls ervaren tussen broers en zussen of vrienden) welke géén seksueel verlangen impliceert.
 • Eros en Mania verwijzen naar de definitie van gepassioneerde liefde; Storge naar de kameraadschappelijke liefde (zie hoger).
  In dit artikel, definiëren we de romantische liefde eerder als Eros (dus met intensiteit, aantrekking, engagement en seksualiteit) maar zonder Mania (of obsessie), en onderscheiden van de kalmere, vriendschapsachtige hechting met iemand (dus de kameraadschappelijke liefde of Storge).
 1. De triangulaire liefdesindeling van R.J. Sternberg

 • In deze indeling wordt de liefde gezien als bestaande uit 3 componenten: passie, intimiteit en engagement. De verschillende combinaties van deze 3 componenten resulteren in verschillende liefdestypes.
 • Sternberg omschrijft:
  • passie als het seksueel verlangen en de emotionele gevoelens of behoefte om bij de geliefde te zijn (“ik vind X fysisch heel aantrekkelijk”).
  • intimiteit: als het gevoel van nabijheid, wederzijds begrijpen en delen (“ik ervaar intieme communicatie met X ”).
  • engagement: als de beslissing om de relatie te promoten en te onderhouden (“ ik wil;bij X blijven doorheen de meest moeilijke omstandigheden”.)
 • Onderstaande afbeelding verduidelijkt dit:

sternberg over de liefde

 • In de loop van een succesvolle relatie, zal passie meestal dalen, de latente intimiteit zal stijgen, en keuze/engagement stijgt ook, maar krijgt nadien een vlakker verloop; de snelle ontwikkeling van passie wordt over 't algemeen snel gevolgd door gewenning en mensen bereiken een min of meer stabiel, laag niveau van opwinding tegenover hun geliefde.

evolutie van de liefde

 • Voor alle duidelijkheid Sternberg gebruikt in zijn theorie de definitie romantische liefde (passie + intimiteit) anders dan in dit artikel. In dit artikel wordt romantische liefde gekenmerkt door aantrekking, intimiteit, intensiteit, engagement, seksuele interesse,...

Dit artikel bestaat uit verschillende delen: Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

Bron: Zie deel 5 onderaan

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 60, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 90, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats Waar ? Kapellebaan 31, bus 6, 2de verdieping, 2590 Berlaar. Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.